Co je to akcie?

Akcie je cenný papír, který zakládá svému majiteli (akcionáři) podíl na majetku akciové společnosti. Práva a povinnosti majitele akcie upravuje kromě obchodního zákoníku i zákon o cenných papírech.

Akcionář má mimo jiné právo na podíl na zisku akciové společnosti - na tzv. dividendu. O její výši rozhoduje každý rok s ohledem na dosažený hospodářský výsledek valná hromada složená z akcionářů. Výše dividendy je proměnlivá, čímž se akcie odlišuje od cenných papírů s pevným a pravidelným výnosem (vkladní knížky, termínované vklady či obligace). V letech, kdy hospodaření akciové společnosti skončí ztrátou, nedojde k výplatě dividendy vůbec. Pokud akciová společnost docílí zisku, převyšuje zpravidla dividendový výnos zhodnocení instrumentů s pevným výnosem.

Rozdělení zisku akciové společnosti

 • Vypořádání ztrát minulých let
 • Tvorba zákonných rezerv
 • Tvorba statutárních (nepovinných) rezerv (fond odměn, sociální fond,...)
 • Zvýšení nerozděleného zisku
 • Zvýšení základního jmění
 • Výplata tantiém (podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku společnosti)
 • Výplata dividend

Častěji než na dividendu upírají majitelé akcií pozornost na vývoj kurzu akcie na burzách cenných papírů. Růst kurzu jim může přinést kromě dividend také zajímavé zhodnocení. V historickém pohledu převyšuje výnos z akcií zhodnocení alternativních typů investic (obligace, termínované vklady, nemovitosti apod.).

 
 
 

Rejstříky.finance.cz
reklama
 
 
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Rejstříky - osoby

  Rejstriky.finance.cz
  Rejstříky - subjekty

   Rejstriky.finance.cz
   Rejstříky - adresy

    Rejstriky.finance.cz