O’Byrne: Obnova a oživení ekonomiky po pandemii

12.08.2020 | , Patria.cz
INVESTICE


Globální recese jsou podobny zemětřesení. Pohybují se při nich tektonické desky, na nichž stojí ekonomiky, a seismické vlny přetvářejí komerční krajinu a otřásají podniky a živnostmi. Byl jsem ředitelem banky v Itálii během světové finanční krize a viděl jsem, jak se recese stala lakmusovým papírkem odolnosti podniků vůči šokům. Zdá se, že firmy jsou dnes lépe připraveny, částečně i proto, že zdravější finanční sektor dokáže lépe vzdorovat vážným ekonomickým ztrátám. Zatímco pracuji ze své kuchyně, je lákavé myslet si, že návrat do kanceláře bude znamenat, že se vše vrátí do normálu. Když si ale prostřednictvím videohovorů povídám s klienty, vidím, že mají mnohem větší ambice. To značí touhu veřejnosti po změně.[1] Nová zpráva HSBC, Navigator, se zakládá na průzkumu uskutečněném mezi více než 2 600 podniky po celém světě. Ukazuje, že obchodní plány po pandemii slibují ekonomickou obnovu, po které veřejnost touží.

Články ze sekce: INVESTICE