Průmyslová revoluce a překvapivý způsob snižování dluhů

14.09.2020 | , Patria.cz
INVESTICE


Na jednu stranu víme a praxí máme ověřeno, že dluhy se mohou na určité hranici vymknout kontrole, potopit finančně domácnost, firmu, či vážně uškodit celé ekonomice. Na druhou stranu vyznívají pokusy o nějaké empirické určení kritické dluhové hranice často dost smíšeně. A to jak na firemní, tak makroekonomické úrovni. Můžeme se ale spokojit alespoň s obecně platným konstatováním, že čím vyšší dluhy, tím hůře? Ne. Onu zápornou odpověď opírám o studii jménem „Debt into Growth: How Sovereign Debt Accelerated the First Industrial Revolution“. Jaume Ventura z Universitat Pompeu Fabra a jeho kolega Hans-Joachim Voth z University of Zurich a UBS International Center of Economics v ní analyzují vývoj během průmyslové revoluce v UK. A dochází k závěrům, které jdou proti naší intuici, či tomu, co nazýváme selský rozum (což se tak někdy stává). Tvrdí totiž, že razantní růst zadlužení britské vlády nejenže nebrzdil technologický, průmyslový a ekonomický rozvoj, ale napomáhal mu.

Články ze sekce: INVESTICE