Daň z nabytí nemovitých věcí definitivně zrušena, osvobození prodeje nemovitostí od daně z příjmů až po 10 letech

19.09.2020 | , Patria.cz
INVESTICE


Zpětné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí, kterou byl povinen uhradit kupující ve výši 4 % z hodnoty pořízené nemovitosti, bude zrušena, a to zpětně. Daň nebude muset platit už ten, kdo si pořídil nemovitost na konci roku 2019 a katastr nemovitostí provedl vklad v průběhu prosince 2019 nebo později. Formálně se tedy jedná o případy, u kterých mělo být podáno daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. března 2020 nebo později. Fakticky však byly prominuty pokuty za pozdní podání (nepodání) takového přiznání i úrok z prodlení se zaplacením daně, jelikož se počítalo s tím, že daň bude nejpozději do konce roku zrušena. Co se stane, když někdo zrušenou daň z nabytí přiznal a zaplatil? Obecně lze předpokládat, že z důvodu zrušení sankcí a politické shody deklarované v médiích takových případů nebude mnoho.

Články ze sekce: INVESTICE