Hodnotový megacyklus

21.04.2021 | , Patria.cz
INVESTICE


V prvním bodě dnešní úvahy se zamyslíme nad (mega)cyklickými příklony trhu k hodnotovým, nebo cyklickým akciím. Tedy nad tématem, které je nyní poměrně aktuální. V dalších bodech následuje pár úvah o tom, jak tyto cykly mohou souviset se sazbami, popřípadě s jakými. Možná, že vypovídající hodnotu tu mají zejména výnosy očištěné o časovou prémii. Tedy „skutečně bezrizikové“ výnosy ukazující, co trh od dluhopisů požaduje před přičítáním rizikových prémií. 1. Růst a hodnota – cykly a megacyklus: Následující graf ukazuje hodnotově-růstové cykly tak, jak je identifikuje BofA. Konkrétně jde o relativní pohyb hodnotových akcií k růstovým s tím, že cyklus je dán pohybem větším než 10 %. Cyklů najdeme habaděj, průměrná délka je prý 33 měsíců.

Články ze sekce: INVESTICE