Co bylo dřív - nezaměstnanost nebo inflace? Interpretace Phillipsovy křivky a kdo s ní vlastně přišel

10.06.2021 | , Patria.cz
INVESTICE


Monetarista Scott Sumner na svém blogu The Money Illusion píše o knize Milton Friedman & Economic Debate in the United States s tím, že ji sice ještě nedočetl, ale již nyní patří mezi jeho oblíbené. Jedna z věcí, nad kterou ohledně makroekonomie podle svých slov přemýšlí, je interpretace Phillipsovy křivky. Tedy konkrétně o kauzalitě mezi nezaměstnaností a inflací. On sám, jak říká, vždy tíhnul k tomu, že kauzalita jde od inflace směrem k zaměstnanosti. Jak ale tento pohled změnila uvedená kniha a Friedmanovy závěry? Sumner píše, že Phillipsovu křivku vnímal vždy tak, že inflace ovlivňuje nezaměstnanost: Čím je inflace vyšší, tím je nezaměstnanost nižší, „třeba kvůli tomu, že nominální mzdy jsou neflexibilní.“ K tomu ekonom dodává, že keynesiánská interpretace je většinou obrácená – nízká nezaměstnanost vyvolává vyšší inflaci a naopak. „Dnes se to zdá být ten nejrozšířenější pohled,“ ovšem uvedená kniha podle Sumnera ukazuje, že Friedman jej nesdílel.

Články ze sekce: INVESTICE