Víkendář: Paradox zisků a někdy pochybná radost z růstu akciového trhu

12.06.2021 | , Patria.cz
INVESTICE


Ekonom Jan Eeckhout poskytl rozhovor portálu ProMarket, kde hovořil o své knize The Profit Paradox, o tržní síle velkých korporací a jejích důsledcích pro celou ekonomiku. Eeckhout mimo jiné tvrdí, že tržní síla se projevuje i ve mzdách, přestože mezi nimi nemusí existovat žádná přímá a evidentní vazba. K tomu ekonom hovořil například o tom, že ne vždy je namístě radovat se z růstu cen akcií a zisků obchodovaných firem. Dominantní firmy podle ekonoma většinou jednají se svými zaměstnanci dobře a nevyužívají svou sílu při jednáních o odměnách. Jenže jejich dominance znamená, že zvedají ceny nad úroveň, která by panovala na konkurenčním trhu. To znamená, že celkově se vyrobí méně než na takovém trhu a celková poptávka po práci je tudíž nižší. Takže ve srovnání s konkurenčním trhem leží níž i mzdy. Nejde tedy o to, že by například Apple měl dominantní pozici na svém trhu a to se projevovalo na trhu práce.

Články ze sekce: INVESTICE