Oživení americké ekonomiky z pohledu kontejnerové dopravy

21.07.2021 | , Patria.cz
INVESTICE


Globalizace ekonomiky šla od 90. let minulého století ruku v ruce s rozšířením námořní kontejnerové dopravy. Výrobní firmy se spoléhají na dovoz materiálů a polotovarů v kontejnerech a naopak na vývoz hotových výrobků, zatímco spotřebitelé běžně nakupují hotové zboží přepravované v kontejnerech. Vzhledem k tomu, že 90 % zboží v kusech je celosvětově přepravováno pomocí kontejnerů, lze tu vypozorovat úzký vztah mezi objemem obchodu s kontejnery a domácí ekonomikou. Co o současné americké ekonomice říká obchod s kontejnery? Narušení obchodu s kontejnery, ať už kvůli zpoždění při přepravě, přetížení přístavů či stávkám, mohou způsobit velká a rozsáhlá narušení průmyslové výroby. Například nedostatek polovodičů v Asii může zpomalit výrobu automobilů v USA a zároveň omezit dostupnost spotřební elektroniky v amerických obchodech.

Články ze sekce: INVESTICE