CZG si po růstu výnosů o více jak polovinu a bezmála zdvojnásobení zisku věří na silný celoroční výsledek

25.11.2021 | , Patria.cz
INVESTICE


Česká zbrojovka Group SE (CZG) zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za devět měsíců roku 2021 do 30. září. Výnosy skupiny za prvních 9 měsíců 2021 dosáhly 7,6 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 53,1 %, zejména díky nárůstu prodejů ve všech regionech a konsolidaci výnosů Coltu od 21. května 2021.  Normalizovaná EBITDA (upravená o jednorázové položky spojené s akvizicí Coltu) dosáhla za první tři čtvrtletí roku 2021 výše 1 613,3 mil. Kč, tedy o 45,7 % meziročně více. Provozní výsledek hospodaření za prvních devět měsíců 2021 činil 902,0 mil. Kč, o 10,6 % více než za prvních devět měsíců roku 2020. Nižší nárůst v porovnání s EBITDA je zapříčiněn zejména nárůstem odpisů a amortizace, a to i v souvislosti s akvizicí společnosti Colt. Čistý zisk po zdanění dosáhl za první tři čtvrtletí roku 902,8 milionu Kč, což je o 89,1 % více než ve stejném období loňského roku.

Články ze sekce: INVESTICE