Víkendář: Po sto letech přišla změna, kterou stále neumíme plně vysvětlit

22.01.2022 | , Patria.cz
INVESTICE


Někdy kolem roku 2000 došlo v USA a některých dalších ekonomikách k výrazné změně. Zatímco do té doby byl po zhruba sto let podíl mezd na celkových příjmech stabilní, poté začal klesat. Na stránkách VoxEU to připomínají Gene Grossman a Ezra Oberfield s tím, že jde o jev, který fascinuje řadu ekonomů, ale doposud nemá jasné vysvětlení. Jaké by alespoň teoreticky mohlo být a které je nejpravděpodobnější? Ekonomové nejdříve poukazují na to, že příčinou poklesu podílu práce na celkových příjmech může být i samotné měření a jeho kalkulace. Jde zejména o to, zda měřit podíl mezd na hrubých příjmech zahrnujících odpisy, nebo na příjmech čistých, tedy bez odpisů. Podle některých kalkulací se totiž podíl počítaný z příjmů čistých drží v rámci historických norem. Celá diskuse je pak složitější kvůli stále vyšším investicím do softwaru a podobných aktiv, u kterých není jasné, zda je lepší nakládat s nimi jako s jednorázovými náklady či jako s odepisovanými investicemi.

Články ze sekce: INVESTICE