Akciový „trojcyklus“ a jeho další vývoj

07.02.2023 | , Patria.cz
INVESTICE


BCA Research v jedné ze svých analýz ukazuje, že náskok amerických trhů před zbytkem světa je v posledních více než deseti letech z valné většiny vysvětlen tím, jak si vedly technologické firmy v USA. Budování tohoto náskoku přitom bylo součástí jednoho velkého „trojcyklu“, na který se dnes podíváme. Pohled na následující graf rychle ukáže, že existuje zajímavá korelace mezi tím, (i) jak si vedou americké trhy relativně ke zbytku světa, (ii) jak si vedou malé akcie v USA relativně k akciím velkých firem a (iii) jak si vedou hodnotové akcie relativně k růstovým: Zdroj: Twitter Americký trh je silně vychýlen směrem k technologiím a většímu či menšímu růstu, zbytek světa má povětšinou větší váhu na ne-růstu, či přímo na hodnotových akcií. Pokud tedy panuje prostředí nízkých sazeb, které fundamentálně nahrává akciím s delší durací toku hotovosti (tj. akciím růstovým), mělo by se to projevit jak lepšími výkony růstových titulů, tak lepšími výkony amerických akciových trhů.

Autor článku

Články ze sekce: INVESTICE