Reálná návratnost akcií napříč staletím

20.11.2023 | , Patria.cz
INVESTICE


Minulý týden jsem zde v souvislosti s monetárním utahováním poukazoval na měnící se poměry sazeb a nominálního růstu, či inflace (tedy na reálné sazby a výnosy). Co ale reálná návratnost akciového trhu? Podíváme se dnes na ní spolu s populárním tématem vracení se k průměrům. 1 . Více než sto let reálné návratnosti a návraty k průměrům: Následující obrázek od RIA ukazuje černou křivkou reálnou návratnost trhu od roku 1900. Vidíme z něj, že po prvních cca padesát let akcie nedokázaly svou návratností překonat inflaci a trend růstu začal až po roce 1950. Na počátku osmdesátých let byl nicméně trh opět na úrovních odpovídajících roku 1955. Pak trend růstu sílil, i když přerušení po roce 1999 bylo také znatelné – trvalo necelých deset let, než se trh dostal svou reálnou návratností na úrovně z tohoto roku: Zdroj: X Graf namísto samotné reálné návratnosti směřuje k tomu, že se návratnost vrací k průměru.

Autor článku

Články ze sekce: INVESTICE