SAB Finance a.s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu

09.07.2024 | , Patria.cz
INVESTICE


SAB Finance a.s IČ: 24717444 POZVÁNKA představenstvo akciové společnosti SAB Finance a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 969/33, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 16383 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 8. 8. 2024 v 11:00 hodin v sídle Společnosti, na adrese Na Příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00 A. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady 3. Rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti, tzv. „mezitímní dividenda“ 4. Rozhodnutí o prodeji části akcií společnosti SAB EUROPE HOLDING LTD 5. Výběr auditora pro účely ověření individuální účetní závěrky 6. Výběr auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky 7. Závěr B. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 2.

Autor článku

 

Články ze sekce: INVESTICE