Co je to akcie?

Akcie je cenný papír, který zakládá svému majiteli (akcionáři) podíl na majetku akciové společnosti. Práva a povinnosti majitele akcie upravuje kromě obchodního zákoníku i zákon o cenných papírech.

Akcionář má mimo jiné právo na podíl na zisku akciové společnosti - na tzv. dividendu. O její výši rozhoduje každý rok s ohledem na dosažený hospodářský výsledek valná hromada složená z akcionářů. Výše dividendy je proměnlivá, čímž se akcie odlišuje od cenných papírů s pevným a pravidelným výnosem (vkladní knížky, termínované vklady či obligace). V letech, kdy hospodaření akciové společnosti skončí ztrátou, nedojde k výplatě dividendy vůbec. Pokud akciová společnost docílí zisku, převyšuje zpravidla dividendový výnos zhodnocení instrumentů s pevným výnosem.

Rozdělení zisku akciové společnosti

  • Vypořádání ztrát minulých let
  • Tvorba zákonných rezerv
  • Tvorba statutárních (nepovinných) rezerv (fond odměn, sociální fond,...)
  • Zvýšení nerozděleného zisku
  • Zvýšení základního jmění
  • Výplata tantiém (podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku společnosti)
  • Výplata dividend

Častěji než na dividendu upírají majitelé akcií pozornost na vývoj kurzu akcie na burzách cenných papírů. Růst kurzu jim může přinést kromě dividend také zajímavé zhodnocení. V historickém pohledu převyšuje výnos z akcií zhodnocení alternativních typů investic (obligace, termínované vklady, nemovitosti apod.).

 
 
 
reklama
 
 
Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy