Co je to akcie?

Akcie je cenný papír, který zakládá svému majiteli (akcionáři) podíl na majetku akciové společnosti. Práva a povinnosti majitele akcie upravuje kromě obchodního zákoníku i zákon o cenných papírech.

Akcionář má mimo jiné právo na podíl na zisku akciové společnosti - na tzv. dividendu. O její výši rozhoduje každý rok s ohledem na dosažený hospodářský výsledek valná hromada složená z akcionářů. Výše dividendy je proměnlivá, čímž se akcie odlišuje od cenných papírů s pevným a pravidelným výnosem (vkladní knížky, termínované vklady či obligace). V letech, kdy hospodaření akciové společnosti skončí ztrátou, nedojde k výplatě dividendy vůbec. Pokud akciová společnost docílí zisku, převyšuje zpravidla dividendový výnos zhodnocení instrumentů s pevným výnosem.

Rozdělení zisku akciové společnosti

  • Vypořádání ztrát minulých let
  • Tvorba zákonných rezerv
  • Tvorba statutárních (nepovinných) rezerv (fond odměn, sociální fond,...)
  • Zvýšení nerozděleného zisku
  • Zvýšení základního jmění
  • Výplata tantiém (podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku společnosti)
  • Výplata dividend

Častěji než na dividendu upírají majitelé akcií pozornost na vývoj kurzu akcie na burzách cenných papírů. Růst kurzu jim může přinést kromě dividend také zajímavé zhodnocení. V historickém pohledu převyšuje výnos z akcií zhodnocení alternativních typů investic (obligace, termínované vklady, nemovitosti apod.).

 
 
 
reklama