Jak se vyvíjí kurzy akcií?

Vývoj kurzu každé akcie je individuální. Přesto lze vypozorovat typický průběh kurzu a určité standardní situace, v nichž se kurz akcie může nacházet.  Denní kurzy vytvářejí křivku, z níž lze vyčíst základní směr vývoje kurzu. Tento směr se nazývá trend. Rozlišujeme trend vzestupný, konstantní a sestupný. Většina investorů do akcií obchoduje s akciemi s respektem k trendu. Při stoupajících kurzech například investoři neustále nakupují, přičemž rostoucí poptávka po akciích vytlačuje kurzy akcií stále výše. V reakci na tuto situaci se v odborných kruzích říká, že "trend je tvůj přítel" (Trend is your friend.).

  • Vzestupný trend zůstává zachován tak dlouho, dokud každé nové denní maximum kurzu leží nad předchozím vrcholem.
  • Jakmile každé nové minimum leží pod nejnižší hodnotou kurzu z předchozího dne, jsme svědky sestupného trendu. V této fázi jakoby neberou prodeje akcií svého konce. Slabá poptávka po akciích se projevuje na poklesu kurzů akcií.
  • K trendu patří jeho krátkodobé výchylky korigující předchozí přehnaný růst nebo výraznější pokles kurzu akcie.

Kurzy všech akcií se nevyvíjí stejným směrem. Protichůdný vývoj některých akcií může být způsoben ve fázi všeobecného růstu kurzů na burze například mimořádně chybnými rozhodnutími managementu akciových společností. Kurzy akcií takových společností klesají přesto, že akcie společností působících ve stejném odvětví či zemi rostou. Naopak za situace, kdy většina akcií, se kterými se na burzách obchoduje, oslabuje, mohou některé akciové společnosti provést úspěšnou restrukturalizaci či zavedou krizový program cílený na zlepšení ziskovosti. Akcie těchto společností se stanou pro investory atraktivní. Vzroste po nich poptávka, která "vyžene" kurz akcie výše.

 
 
 
reklama