Akciové nevýhody

Investice do akcií má i své nevýhody

Investice do akcií něco stojí. Obchodníci s cennými papíry si za každý obchod, za každý nákup či prodej akcií strhnou určité procento z objemu investice. Jedná se řádově o jednotky procent. Na poplatky si musíte vydělat. Čím častěji budete něco prodávat a kupovat, tím hůře. Akcie jsou dlouhodobým investičním nástrojem.

Další negativum zaznamenáte v souvislosti s vašim výnosem. Zejména ten "pravidelný" v podobě dividendy ze zisku společnosti je zatížen daní. Do státní pokladny odvedete 15 % z dividendového výnosu. Stejným směrem může putovat také část zhodnocení vyplývajícího z pohybu kurzu akcie na burze cenných papírů, pokud doba držení akcií nepřesáhne šest měsíců.

Při investici do akcií existuje bohužel vždy riziko, že pohyb kurzu nabere opačný směr, než ten vámi očekávaný. Každá i největší a nejziskovější firma se může dostat do existenčních problémů. Hodnota akcie takové firmy může na burze velmi rychle klesnout (dokonce až k nule). Investor potom ztrácí peníze, které do své favorizované akcie investoval.

Rada, jak se riziku ztrát vyvarovat je prostá. Nesázejte na jediného koně a investujte do akcií společností se sídlem v různých oblastech, působících v rozdílných průmyslových odvětvích. Ve své investiční strategii nemusíte věnovat pozornost pouze akciím nejvýznamnějších společností (tzv. blue chips). Zkuste část prostředků vyčlenit i na nákup cenných papírů malých firem. Vhodnou strategií je i koupě akcií na více akciových trzích, v rámci několika tržních segmentů (např. hlavní trh, vedlejší trh, volný trh). 

Pravdou je, že sebelepší rozložení prostředků do akcií z různých zemí, firem z různých odvětví, firem různého významu nezajistí ziskovost portfolia za každé situace. Například v době, kdy dochází k všeobecnému zvyšování úrokových měr a k růstu cen nerostných surovin, počítejte s poklesem hodnoty vašeho akciového portfolia. Další faktory, které ovlivňují pokles akciových kurzů prezentujeme zde.

 
 
 
reklama