Jak obchodovat s akciemi?

S akciemi se obchoduje na burze cenných papírů. Přímý přístup k obchodování na burze mají jen obchodníci s cennými papíry s platnou licencí a s členstvím na burze. Obchody provádějí většinou také bankovní domy. S obchodníkem s cennými papíry musíte vždy uzavřít komisionářskou smlouvu, která vás oprávní k obchodování, tedy k podávání pokynů k nákupu či prodeji akcií. Pokyny realizují vyškolení makléři.

Jak začít obchodovat s akciemi?

Abyste mohli začít obchodovat s akciemi, stačí podepsat smlouvy upravující podmínky obchodování mezi vámi jako klientem a obchodníkem s cennými papíry. Nejprve si přečtěte srovnání brokerů online. Když si nejakého z nich vyberete, zajděte do sídla společnosti, případně řešte uzavření smluv korespondenční cestou či pomocí internetu. Při osobní návštěvě si nezapomeňte vzít zejména občanský průkaz. Na škodu nebude, pokud přiberete poslední výpis ze Střediska cenných papírů Praha (SCP). Obchodník s cennými papíry poté snáze zjistí číslo vašeho účtu v SCP.

Pokud chcete raději řešit uzavření smlouvy poštovní cestou, pak počítejte s tím, že ne všichni obchodníci tuto možnost nabízejí. Pokud tomu tak je, pak si nechte poštou, faxem nebo e-mailem zaslat smlouvy, které podepíšete. Poté, co si svůj podpis necháte ověřit u notáře, zašlete smlouvy zpět na adresu obchodníka s cennými papíry.

Podpis smlouvy k zahájení obchodování nestačí. I přes možnosti půjček na nákup cenných papírů obchodníci zpravidla požadují složení finančních prostředků na jejich bankovní účet. Ptejte se na přesné číslo účtu, kód banky, variabilní a specifický symbol. Pak vaše platba proběhne hladce.

Jakmile má obchodník s cennými papíry na účtu vaše peníze (třeba jen zálohu), můžete začít jednat se svým makléřem o realizaci obchodů. Komunikace bude probíhat buďto telefonickou cestou, nebo modernějšími kanály (e-mail, internet). Makléř vám poradí, co dělat a co nikoli. K dispozici nabídne pohled na dění na akciových trzích, seznámí vás s aktuálními kurzy, podá doporučení na trhy, tržní segmenty, případně i na jednotlivé tituly.

 

Co je třeba udělat ...

 

  • Vědět, co chci
  • Zadat pokyn
  • Limitovat cenu

Chcete-li koupit určitý počet cenných papírů nějaké společnosti, nejlépe ji identifikujete podle tak zvaného ISIN.  Svůj ISIN má každý cenný papír (nejen akcie, ale i dluhopisy či podílové listy investičních fondů). Jedná se o mezinárodně uznávané identifikační číslo. V zásadě vše funguje jako s lidským rodným číslem. Žádné dvě akcie nemohou mít shodný ISIN, a tak vám kód pomůže při rozpoznání typu cenného papíru. Akcie mají jiný ISIN než obligace či podílové listy. Podle ISIN lze o každém cenném papíru také jednoduše vyhledat všechny potřebné údaje. Modul vyhledávání v akciích naleznete mimo jiné v sekci Kapitálový trh, v jejíž "útrobách" se právě nacházíte. "Po ruce" vám ovšem bude kdykoli, když budete na stránkách www.finance.cz chtít hledat informace o cenných papírech. Kódy akcií naleznete i v tisku. Ve svém kurzovním lístku je uvádějí například Hospodářské noviny.

 

Nákup akcií

 

Pokud znáte ISIN, zadejte svému makléři pokyny k nákupu akcií (a pokud neznáte ISIN, tak buďte klidní, makléř vám poradí.). Zadat pokyn lze také telefonickou cestou, případně elektronicky. Pokud stanovíte svému makléři cenový limit pro nákup cenových papírů, pak to znamená, že on musí pro vás nakoupit nejvýše za cenu, kterou jste uvedl. Limit má svůj smysl především v době, kdy nenadále kurzy na burze vzrostou. Bez limitu by pro vás obchodník nakoupil za aktuální cenu (tj. nevýhodnou), která vznikla na základě střetu nabídky a poptávky po dané akcii na burze. Převaha poptávajících obchodníků nad nabízejícími je impulsem k růstu cen a naopak. Limit může být platný jeden den, do konce měsíce nebo jinak dlouhou dobu. Někdy může být na škodu příliš krátká doba pro provedení příkazu.

Pokud omezíte dobu jen na jeden den, nemá obchodník možnost vyčkat na výhodnější kurzy v průběhu dalších dní. Po propadnutí lhůty k provedení obchodu je nutné limit znovu obnovit. Pozor! Za sjednaní limitu můžete zaplatit vyšší poplatek.

 

Nejjednodušší způsob, jak uchovávat akcie, je asi ten, že své cenné papíry necháte na účtu u obchodníka s cennými papíry. Pravdou je, že za tuto službu budete platit správní poplatek, ale ušetříte si spoustu starostí. Obchodníci zpravidla sledují za vás důležité informace a termíny (konání valné hromady, přihláška na valnou hromadu, splatnost dividend, úpis nových akcií apod.)

 

Velmi zřídka si můžete své akcie ponechat i doma. Jedná se o materiální formu akcií. Správu akcií a sledování důležitých informací však za vás tentokrát nikdo neudělá.

 

Jak prodávat akcie?

 

Také v případě prodeje kontaktujte svého makléře a zadejte mu pokyn k prodeji cenných papírů. Opět můžete stanovit limitní cenu. Tentokrát to zřejmě bude nejnižší cena, kterou ještě hodláte pro prodej akceptovat. Limit vás ochrání před nemilými překvapeními, pokud ceny na burzách spadnou najednou velmi nízko. Pokud bude kurz akcií ležet pod vámi stanoveným limitem, obchod nebude proveden. Jakmile prodejní cenu neomezíte, prodá makléř vaše cenné papíry za aktuální kurz na burze.

Po každém obchodu s cennými papíry (prodej nebo nákup), který pro vás realizuje banka nebo obchodník s cennými papíry, byste měli obdržet (poštou, e-mailem, jinou formou) potvrzení o provedení obchodu. Tato tzv. konfirmace by měla obsahovat důležité informace jako název zobchodovaného cenného papíru, místo, čas a kurz, za který byl obchod (koupě či prodej) realizován, resp. výše poplatků. Pokud chcete prodávat akcie, musíte počítat s poplatky obchodníků s cennými papíry. Jejich výše může být rozdílná. Zpravidla se setkáváme se dvěma hlavními typy poplatků - za realizovaný obchod a za uložení akcie do portfolia a za správu portfolia.

 
 
 
reklama