Jak nakoupit akcie na úvěr?

Margins - zvýšení rentability investic

Obchodování na úvěr (maržový obchod) představuje zvýšení rentability krátkodobých spekulativních investic. Marginový obchod znamená nákup akcií s využitím úvěru nebo půjčky. Investor tedy uhradí pouze zálohu v určité výši z objemu obchodu a zbytek částky je kryt úvěrem. Marginem (marží) se zde rozumí minimální objem vlastních finančních prostředků investora pro obchodování. Obchody s využitím margin se využívají především na transakce v řádu dnů až týdnů, tedy ke krátkodobým a spekulativním investicím.

Charakteristickým rysem maržových obchodů je tzv. pákový efekt, díky němuž jakákoliv procentuální změna ceny (kurzu) akcie zvyšuje možný zisk/ztrátu na vlastní investované částce na několikanásobek. S pomocí nástrojů založených na pákovém efektu lze tedy dosáhnout mnohonásobně většího zhodnocení vlastních prostředků, než standardním investováním. Je zde ovšem adekvátně vyšší riziko. V praxi to znamená, že i při malém pohybu ceny (kurzu) akcie, řádově o jednotky procent, může investor realizovat zisk/ztrátu v desítkách procent z investovaných prostředků.


Burzovní spekulace v příkladech

Na burze cenných papírů můžete tedy vydělávat také s vypůjčenými penězi. Nejlépe se Vám tato strategie bude dařit, pokud kurzy akcií vzrostou o tolik procent, že pokryjí náklady vypůjčených peněz (tj. úrok). Pokud ovšem ceny akcií klesnou, nastane situace opačná. Nevyděláte si ani na splátky úroku, ani na platbu (umořování) samotného úvěru! Splácet budete v tomto případě muset ze svých rezerv. V krajnosti budete nuceni prodávat nakoupené akcie, mnohdy za velmi nevýhodný kurz.

Před obchody na úvěr bychom chtěli zejména nezkušené investory varovat. Než se odhodláte k tomuto kroku, poraďte se nejprve s odborníky!

  • Příklad burzovní spekulace:
    Na účet obchodníka s cennými papíry složíte zálohu, řekněme, ve výši 10 %, tj. 250 000 Kč. Následně nakoupíte ve velkém 10 000 kusů akcií za 250 Kč. Dojde-li k růstu ceny vašich akcií o 5 % za jeden den, kurz akcie vzroste na 262,50 Kč. Nárůst o 5 % je reálný, jak dokumentují statistiky na následující stránce. Pět procent je dobrý zisk, a tak se rozhodnete prodat veškeré vaše akcie. Obdržíte 2 625 000 Kč (10 000 ks x 262,50 Kč). Po odečtení vypůjčených peněz (2 250 000 Kč = 10 000 x 250 Kč - 250 000 Kč zálohy) vám na účtu u obchodníka s cennými papíry zůstává 375 000 Kč. Za jeden den jste dosáhli hrubého zhodnocení 50 % (125 000 Kč ze 250 000 Kč). Z této částky byste museli ještě zaplatit poplatky za realizované obchody (zhruba 0,5 % z objemu každého obchodu, tj. nákupu a prodeje) a daň ze zisku.

Takto spekulovat lze na pražské burze víceméně jen s nejkvalitnějšími tituly, které se obchodují v rámci segmentu SPAD.

 
 
 
reklama