Strategie přikupování akcií

Když kurzy akcií padají

Neděste se poklesů akcií pod cenu, za kterou jste je na burze nakoupili. Nízké ceny mají v sobě jedno plus: je možné dokoupit velmi levně další kusy akcií a zvýšit tak váš podíl na akciové společnosti. To je sice pěkné, ale při hlasování na valné hromadě vám to asi moc nepomůže, jestli budete mít 10 nebo 25 kusů akcie, když jich velcí akcionáři mají tisíce!

Co je ale pozitivní, to je možnost zprůměrovat cenu za jednu akcii na nižší než původní hodnotu. Průměrování má dvě základní podmínky:

  • na dokupování musíte mít k dispozici volné peněžní prostředky.
  • kurzy na burzách cenných papírů musí někdy vzrůst.

Strategie průměrování je velmi oblíbena a často používána v případech, kdy se kurzy cenných papírů na kapitálových trzích nepohybují jen směrem vzhůru. Investor pravidelně (většinou měsíčně či čtvrtletně) nakupuje  buď stále stejný objem cenných papírů nebo za stále stejný obnos peněz (viz také přednastavený příklad v kalkulačce). V obdobích poklesu kurzu pořídí za stejnou cenu více titulů. Jakmile kapitálové trhy rostou, nakoupí méně cenných papírů.

Strategie průměrování umožní investorům vydělat, resp. neztratit tolik, jako v případě jednorázového nákupu v nevhodný čas (například krátce před vypuknutím burzovního krachu, tj. v době kdy jsou ceny cenných papírů na vrcholu a během několika dní či týdnů rapidně klesnou). Rozložení investic na pravidelné nákupy zajišťuje vyrovnání ze zpětného pohledu úspěšných (za výhodnou cenu) a neúspěšných nákupů (za velmi nevýhodné kurzy).

Vyzkoušejte náš Kalkulátor průměrování.


Příklad průměrování

Investor pravidelně nakupuje stále stejný objem cenných papírů. V obdobích poklesu nakoupí 25 kusů akcií za nižší cenu než za situace, kdy trhy rostou.

Řekněme, že investor má na svém bankovním účtu 10.000 Kč. Je konzervativní, a tak nechce do akcií v první fázi vložit všechny své peníze. Zbylé prostředky proto uloží každoročně na termínovaný vklad úročený 3 % . Na místo termínovaného vkladu si můžete představit i investiční fondy peněžního trhu či dluhopisové.

Realizací strategie průměrování profituje investor z nákupů akcií za nižší kurzy. Průměrný kurs akcie v portfoliu investora dosáhne 72,50 Kč tj. (100+60+50+80)/4. Při kurzu 110 Kč vydělá na jedné akcii o téměř 30 Kč více než při jednorázovém nákupu. Zisky navíc každoročně rozšiřuje i tříprocentní úrok z termínovaného vkladu.  Příjmy z průměrování jsou o 3.416 Kč vyšší.


Příklad:


Investice 1: Jednorázový nákup 100 ks akcií

1.1.1999
Nákup 100 akcií při kurzu 100 Kč (Investice: 10.000 Kč)
Prodej 100 akcií při kurzu 110 Kč

31.12.2002
Příjem z prodeje akcií = celkový příjem strategie: 11.000 Kč


Investice 2: Pravidelný nákup 25 ks akcií na začátku každého roku

1.1.1999
Nákup 25 akcií při kurzu 100 Kč (Investice: 2.500 Kč)
Roční termínovaný vklad ve výši 7.500 Kč na 3 %
Stav termínovaného vkladu na konci roku 7.725 Kč (tj. 7.500 * 1,03)

1.1.2000
Nákup 25 akcií při kurzu 60 Kč (Investice: 1.500 Kč)
Roční termínovaný vklad ve výši 6.225 Kč (tj. 7.725 – 1.500) na 3 %
Stav termínovaného vkladu na konci roku 6.412 Kč

1.1.2001
Nákup 25 akcií při kurzu 50 Kč (Investice: 1.250 Kč)
Roční termínovaný vklad ve výši 5.162 Kč (tj. 6.412 – 1.250) na 3 %
Stav termínovaného vkladu na konci roku 5.316 Kč

1.1.2002
Nákup 25 akcií při kurzu 80 Kč (Investice: 2.000 Kč¨)
Roční termínovaný vklad ve výši 3.316 Kč (5.316 – 2.000) na 3 %

31.12.2002
Prodej 100 akcií při kurzu 110 Kč
Příjem z prodeje akcií: 11.000 Kč
Stav termínovaného vkladu na konci roku 3.416 Kč


Celkový příjem strategie: 14.416 Kč

 
 
 
reklama