Cukr - nejsladší komodita

Cukr spadá do kategorie komodit, s nimiž se aktivně obchoduje na burzách po celém světě. Investice do sladidla je přitom běžně dostupná i drobnému investorovi. V současnosti je tato komodita často spojována s výrobou biopaliv, která jsou částečnými substituty za drahé pohonné hmoty vyráběné z ropy.


Trh s cukrem expanduje

Celosvětová produkce cukru se pohybuje na úrovni kolem 162 milionů tun. Na volném trhu se přitom obchoduje necelá třetina této produkce (asi 31%). Převážná část zemí, které pěstují cukrovou třtinu či řepu, totiž většinu svého cukru spotřebuje a na export jdou pouze přebytky. I malá změna v produkci či spotřebě tak může vyvolat výrazné cenové pohyby. Zdrojem cukru jsou dvě hlavní plodiny – cukrová třtina a řepa.


Faktory, které ovlivňují cenu sladké komodity

Cena cukru je nejvíce ovlivňována tradičními hybnými pákami kapitalismu - nabídkou a poptávkou. Významným faktorem působícím každoročně na straně produkce je nevyzpytatelné počasí, jehož vliv na nabídku bývá často zcela zásadní. Rekordní sucho či vlhko může zdevastovat úrodu cukrové třtiny i cukrové řepy, což vede k výraznému poklesu produkce. Podobně ničivé účinky mohou mít škůdci a choroby.Strana nabídky je silně závislá i na zemědělské politice jednotlivých států.

Klíčovou informací pro spekulace s cukrem je také fakt, že cukr je víceletá plodina. V dobách vysokých cen dochází k osázení velkých ploch, čímž v následujících letech vznikne nadprodukce. Ta na rozdíl od jiných zemědělských plodin, například obilnin, nezmizí rychle, ale může přetrvat i několik let a ceny kvůli převisu nabídky dlouhodobě padají. Naopak při nízkých cenách se plochy zredukují a výsledkem může být nedostatek a růst cen po několik let.


Investice do cukru

V dlouhodobém horizontu je investice do cukru zajímavá. Spotřeba každoročně roste, přičemž v posledních letech je tažena zvyšující se životní úrovní obyvatel v Asii. Tento trend by měl pokračovat i v následujících letech. Dalším faktorem jsou stále vysoké ceny ropy, které podporují výrobu biopaliv. Dominantním hráčem v této oblasti je Brazílie, která je současně jedním z největších producentů cukru na světě. Tamní výroba etanolu se ukazuje být jednou z nákladově nejefektivnějších na světě, a proto lze očekávat, že se spotřeba cukrové třtiny v Brazílii na výrobu etanolu zvýší. Množství dostupné pro výrobu cukru naopak poklesne. Do hry může navíc kdykoliv vstoupit nevyzpytatelné počasí.

Nejdůležitějšími burzami pro obchodování s cukrem jsou NYSE EuroNext (LIFFE) v Londýně a IntercontinentalExchange v New Yorku (bývalý New York Board of Trade). V Londýně se obchoduje s bílým rafinovaným cukrem a cena je vyjádřena v USD za tunu, přičemž velikost jednoho kontraktu je 50 tun. Ve Spojených státech se obchoduje surový cukr, cena je vyjadřována v centech za libru a velikost kontraktu činí 112 000 liber.

 
 
 
reklama