Kukuřice - plodina s širokým uplatněním

Kukuřice je jednoletá rostlina, která dorůstá do výšky 1-3 metry. Produktem jsou kukuřičné klasy, z nichž se získává zrno. Využití nachází v potravinovém průmyslu, spotřebovává se jako krmivo a v posledních letech jde stále větší podíl produkce na výrobu biopaliv.

Dominantními hráči na poli pěstování kukuřice jsou Spojené státy a Čína, jež se podílejí na celosvětové produkci 61 procenty. Na první příčce jsou jednoznačně Spojené státy, které jsou zodpovědné za 42% celkové produkce. Druhé místo je vyhrazeno pro Čínu (19%). Na třetí pozici je se 7% Brazílie. Značná část kukuřice se spotřebuje přímo v zemi pěstitele.


Faktory ovlivňující cenu kukuřice

Cena plodiny na světových burzách je určována vztahem mezi nabídkou a poptávkou. Spojené státy hrají na poli s kukuřicí nejvýznamnější roli, a proto jsou tamní zprávy vnímány obzvláště citlivě. S cenou mohou obzvláště zamíchat pravidelně zveřejňovaná data Amerického ministerstva zemědělství, která se zabývají odhady budoucích fundamentů.

Kritickou roli sehrává na straně nabídky počasí. Na nečekané záplavy či enormní sucho reaguje cena takřka okamžitě. Poptávku po kukuřici má na svědomí potravinářství, výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata a v posledních letech stále větší podíl ukusuje i kontroverzní výroba etanolu. Klesá-li tedy poptávka po mase, je pravděpodobné, že se to odrazí i na poptávce po kukuřici. Důležité je sledovat i cenu substitutů, které je možné použít v krmných směsích (hlavně pšenici).


Poptávka dále poroste

Z dlouhodobého hlediska je kukuřice velmi zajímavá komodita, u níž lze počítat s dalším růstem ceny. Poptávka po potravinách zůstává velmi stabilní a vzhledem ke zvyšujícímu se počtu obyvatel a k růstu jejich životní úrovně nabírá na síle. Podpora přichází i ze strany producentů etanolu, jehož produkce v následujících letech poroste. Ve prospěch kukuřice hovoří i nízké zásoby a nepředvídatelné počasí.


Kde se obchoduje?

Nejdůležitějšími burzami pro obchodování s komoditou jsou CME Group (dříve Chicago Board of Trade, CBOT) a Tokyo Grain Exchange. Ve Spojených státech se cena udává v centech za bušl, přičemž velikost jednoho kontraktu je 5 000 bušlů. Bušl je jednotka množství, která je u každé obilniny jiná. V případě kukuřice odpovídá jeden bušl 25,4 kg, ale např. u pšenice 27,2 kg. V Tokiu je cena vyjádřena v jenech za 1 000 kilogramů a velikost kontraktu je 50 000 kilogramů.

 
 
 
reklama