Pšenice - důležitá plodina

Ze všech obilnin má pšenice nejširší paletu odrůd a druhů, které se rozlišují především podle hrubosti zrna a kvality, tedy obsahu bílkovin. Hlavními skupinami jsou běžná (common) a tvrdá (durum). Tvrdá pšenice se používá na výrobu těstovin a z běžné se dělá pečivo. Pšenice se dále dělí podle času osetí na zimní a jarní. Zimní se zasévá na podzim a sklízí na přelomu května a června. Jarní se pak zasévá na jaře a její sběr probíhá na konci léta. Hlavními pěstitelskými oblastmi jsou:

  • Evropská Unie (téměř 20% celosvětové produkce),
  • Čína (18 procent),
  • USA (9 procent),
  • Rusko (8 procent).

Mezinárodní obchod je poměrně čilý

Kolem 16 procent světové produkce se totiž spotřebuje v jiné zemi, než ve které byla vypěstována. Co se týče největších světových exportérů, tak těmi jsou Spojené státy (26 procent celosvětového vývozu), Kanada (14 procent) a Rusko (10 procent). Největšími spotřebiteli pšenice na světě jsou:

  • EU (18 procent celosvětové spotřeby),
  • Čína (17 procent),
  • Indie (12 procent),
  • Rusko (6 procent).
Přibližně 16 procent se využívá na výkrm hospodářských zvířat.


Faktory ovlivňující cenu pšenice

Cenu pšenice ovlivňuje na straně nabídky i poptávky několik faktorů. Produkce každý rok závisí na vývoji počasí, které se velmi těžce prognózuje. Běžná praxe je pěstovat obilniny a olejniny v nížinách při vodních tocích. V případě záplav pak dochází k výraznému poškození úrody. Nebezpečné je i krupobití. V souvislosti s globálním oteplováním zmíníme i opačný extrém, tedy sucha. Ty často řádí v Austrálii a na jihu Evropy.


Investování do pšenice

Přestože se může investice do pšenice jevit jako poměrně exotická, není to již nic neobvyklého. Jednou z nejpohodlnějších cest jsou tzv. futures kontrakty, se kterými se obchoduje na řadě komoditních burz. Nejznámější je burza Chicago Board of Trade (CBOT; nově součást CME Group). Cena pšenice se zde udává v USD/bušl. Jednotkou obchodování je jeden bušl (27,2 kg) a velikost kontraktu je 5000 bušlů (136 tun). Se vstupním kapitálem kolem 4000 USD (margin, záloha) a při ceně pšenice 7 USD/bušl tak investor obchoduje s kontraktem na pšenici o hodnotě 35000 USD.

 
 
 
reklama