Ropa - černé zlato

Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, která se nachází ve svrchních vrstvách zemské kůry. Ropný průmysl rozděluje černé zlato podle původu a často i podle hustoty. Nejvýznamnějšími a zároveň nejobchodovanějšími druhy jsou West Texas Intermediate (WTI) a evropská ropa Brent.

První zmínka o ropném vrtu pochází z Číny z roku 347, kde byla ropa využívána k získávání soli z mořské vody. Zprávy o černém zlatu později přicházely i ze Středního východu, západní Evropy a nakonec i ze Spojených států. V devatenáctém století byla ropa využívána především pro výrobu petroleje do svítilen a poptávka po komoditě stagnovala. Zlomovým okamžikem v historii byl vynález spalovacího motoru ve druhé polovině 19. století, který odstartoval ropnou mánii.


Kde se obchoduje s ropou?

Mezi nejobchodovanější patří West Texas Intermediate (WTI), která se obchoduje v USA, a Brent, za jejíž cenu se prodává ropa v Evropě. Nejdůležitějšími ropnými burzami současnosti jsou americká NYMEX (New York Mercantile Exchange, nově součást CME Group) a evropská ICE (IntercontinentalExchange, původně IPE). Ropa je obchodována v barelech (159 litrů). Velikost kontraktu je 1 000 barelů a cena je vyjadřována v dolarech za barel.


Kde se těží černé zlato?

Těžba probíhá po celém světě, nicméně nejvýznamnější ložiska jsou koncentrována na území několika málo států:

  • Saudská Arábie, která je zodpovědná přibližně za 12% celosvětové produkce,
  • Rusko – těsně za Saudskou Arábií,
  • Spojené státy s 8%.
Velmi významná je oblast Blízkého východu, která se podílí na celkové produkci 30,8% a současně disponuje největšími ropnými rezervami na světě ve výši 755 miliard barelů. Celosvětové rezervy jsou odhadovány na 1238 miliard barelů.


OPEC

S Blízkým východem je spojena i historie organizace OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), která je mezivládní organizací sdružující 13 zemí exportujících ropu a podílí se na celkové světové produkci přibližně 40%. Celosvětová produkce činila v roce 2007 přibližně 86,6 miliónů barelů denně a spotřeba 85,2 miliónů barelů denně. Aktuálně potvrzené zásoby by tak měly při stávající spotřebě stačit asi na 40 let.


Základní faktory ovlivňující cenu ropy

Jednoznačně nejdůležitější je situace mezi nabídkou a poptávkou. Pokud dochází k přerušení dodávek ropy na trh (geopolitické vlivy, rozmary počasí, havárie, teroristické útoky, snížení těžby ze strany OPECu), potom reagují ceny prudkým růstem. Cena černého zlata je citlivá i na výši poptávky, která jde většinou ruku v ruce s ekonomickým vývojem hlavních spotřebitelů. Zvyšuje-li se při nezměněné nabídce poptávka, roste i cena. Situaci mezi nabídkou a poptávkou sleduje podrobně IEA (International Energy Agency), která pravidelně publikuje zprávy a statistiky dostupné široké veřejnosti na svých webových stránkách (www.iea.org).

 
 
 
reklama