Smíšené fondy


Fondy pro ty, kteří chtějí investovat a nechtějí se starat.

Tak by se velmi stručně daly charakterizovat smíšené fondy. Již z názvu se dá lehce odvodit, že se jedná o fondy, kde se něco míchá a tím něčím není nic jiného než jednotlivé cenné papíry. Smíšené fondy tedy investují do akcií, dluhopisů a peněžního trhu zároveň a vytváří tak portfolio investora v jednom jediném fondu.


Diverzifikace snižuje investiční riziko

Hlavním myšlenkou smíšených fondů je diverzifikace, která má pomoci snížit investiční riziko. Zároveň často dochází k aktivnímu řízení fondu, tzn. přeskupování podílů v jednotlivých investičních třídách v čase, podle aktuálního výhledu manažera. Podíly akcií, dluhopisů a peněžního trhu se v portfoliu fondu mění v rámci pravidel, která jsou uvedena ve statutu každého fondu. V tom spočívá hlavní výhoda a jednoduchost podílových fondů. Smíšený fond je tedy nástrojem, který je určen pro relativně jednoduché řešení investičních potřeb.


Nepřeberné množství investičních strategií

Smíšené fondy, stejně jako fondy peněžního trhu, dluhopisové a akciové nabízí každá investiční společnost. Tím, že je ale možné smíchat do fondu podíly jednotlivých cenných papírů, vzniká nepřeberné množství investičních strategií, které se mezi sebou nedají jednoduše srovnávat. Jestliže má tedy jeden fond horší výkonnost vzhledem k jinému, nemusí to ještě nutně znamenat, že manažer fondu odvádí horší práci. Každý fond má totiž nastavená jiná pravidla a je velký rozdíl, jestli je zainvestován v poměru akcie, dluhopisy 70:30 nebo 30:70. Tento rozdíl se potom projevuje jednak ve výkonnosti fondu, ale hlavně také v jeho rizikovosti.

U fondu s vyšším podílem akciové složky bude cena logicky více kolísat. Při výběru smíšených fondů je důležité velmi dobře prostudovat jeho investiční strategii, protože každý typ smíšeného fondu je určen pro jinou skupinu investorů. Lehce se totiž může stát, že ten kdo investuje v dobré víře do smíšeného fondu, za určité období zjistí, že strategie fondu neodpovídá jeho toleranci k riziku a tudíž jeho naturelu.


V čem se liší smíšené fondy?

Smíšené fondy se mezi sebou neliší jen z pohledu rozdílných podílů akcií a dluhopisů v portfoliu, ale také například regionálním zaměřením. Mohou se vyskytnou dva fondy, které mají stejnou alokaci například 70:30 (akcie : dluhopisy), ale jeden fond drží akcie globální a druhý akcie středoevropské, což je velký rozdíl. Stejný problém se týká i dluhopisů, je rozdíl, jestli drží fond eurové nebo korunové dluhopisy. Tím se dostáváme k měnovému riziku, které může velmi „zamíchat“ výkonností celého fondu.


Smíšené fondy však mají i svoje nevýhody.

Jak jsme zmínili, jsou určeny pro investory, kteří nejsou příliš zkušení nebo nechtějí mít s investicí další práci. Právě z toho důvodu nevyhovují investorům, kteří si chtějí svoje portfolio do určité míry určovat sami. Toho se dá docílit tím způsobem, že si pomocí jednotlivých typů fondů (fond peněžního trhu, dluhopisový fond, akciový fond) vytvoří svoje vlastní „smíšené“ portfolio a budou sami provádět změny mezi jednotlivými aktivy. Správa takto na míru vytvořeného portfolia, je ale časově, odborně i administrativně mnohem náročnější. U smíšeného fondu tento proces probíhá automaticky, avšak za tu cenu, že strategie nemusí vždy investorovi vyhovovat.


Fondy životního cyklu

Podkategorií smíšených fondů jsou i fondy životního cyklu. Tyto fondy přeskupují investiční strategii od nejvíce rizikové po nejméně rizikovou (z akcií do dluhopisů a následně peněžního trhu) na stanoveném dlouhém investičním horizontu. Investor podstupuje riziko ve své životní produktivní fázi a v neproduktivní fázi (důchodu), kdy zhodnocené prostředky čerpá je investice nastavena nejméně rizikově.


Smíšené fondy mají své místo na trhu

Zájem o smíšené fondy je podmíněn otázkou, zda si chce investor vytvořit a spravovat vlastní portfolio, nebo tuto práci z jakýchkoliv důvodů svěří odborníkům. Každá varianta má své pro a proti. Vlastní portfolio je více transparentní a investor přímo vidí, která složka portfolia má jakou výkonnost. Smíšené fondy jsou ale osvědčený a dobrý investiční instrument a odborná správa je v některých případech nutná. Přestup na vlastní řízení portfolia nemusí vždy skončit úspěchem. Proto mají smíšené fondy na trhu své stálé místo a pro určitou skupinu investorů jsou nenahraditelným produktem.

 
 
 
reklama