Než začnete kolektivně investovat ...

Rozhodnete-li se investovat do investičních či podílových fondů, pak ...

  • Proč se neporadit
  • Investujte tak, jak vaše peněženka dovolí
  • Risk je zisk
  • Dlouhodobé výnosy jsou vyšší zárukou
  • Nevěřte nadměrným slibům 
  • Investujte pravidleně a bez poplatků

Do investičních fondů investujete ať už prostřednictvím banky, obchodníka s cennými papíry, finančního poradce, burzy či RM-Systému poměrně významné prostředky. Od samotného začátku byste měli sami vědět, co přesně chcete. Uvědomte si, na jak dlouhou dobu jste ochotni své prostředky investovat a kdy je budete znovu potřebovat.

Čím větším objemem volných finančních prostředků disponujete, tím větší možnosti při výběru investičního fondu máte. Částka 1 000 000 korun vám už zaručuje možnost nákupu podílových fondů na kterémkoliv kapitálovém trhu světa. Ideální suma pro investování do zahraničních investičních fondů se pohybuje s ohledem na poplatky a jiné transakční náklady v řádu desetitisíců. 

"Ten správný fond" vybírejte vždy podle jeho dlouhodobých výsledků. Nenechte se unést nadprůměrným zhodnocením dosaženým v průběhu posledních týdnů. Výnosy minulé totiž nejsou zárukou výnosů budoucích. Kolik lidí se již nachytalo na sliby rádoby odborníků, kteří hodlali zhodnotit jejich prostředky o desítky procent. Neriskujte tímto způsobem.

Jistě víte, že akciové, případně smíšené fondy jsou spojeny vzhledem k jejich investičnímu zaměření (zejména akcie) s vyšší mírou rizika. Riskování v podobě investice do těchto fondů vám přinese dlouhodoběji i hodnotnější výnos. Vyšší zisky vyžadují delší dobu investování. Do akciových a smíšených fondů se vyplatí vložit své prostředky alespoň na 3 - 5 let. Investorům, kteří nesledují dění na kapitálových či devizových trzích, doporučujeme investici do globálních smíšených fondů upřednostňujících cenné papíry různých emitentů z různých zemí a denominovaných v různých měnách. Starší a méně riskující investoři by měli větší část svých prostředků vložit do dluhopisových fondů, případně do fondů peněžního trhu.

Začněte investovat, žádný problém. Nečiňte tak bezhlavě! Informujte se o výši poplatků fondu. Nenechte se odbýt jenom vstupními poplatky. Fondy s nulovým poplatkem uvalovaným na počáteční investici totiž mohou mít vysoký poplatek za správu vaší investice.

Nikdo není vševědoucí. Ani výčet našich rad není kompletní. Není v žádném případě na škodu poradit se s nezávislým kvalifikovaným poradcem. Ten možná nebude zdarma, ale je vlastně takový investiční poradce, který radí zdarma, tím nejlepším? Nemyslete si, on také potřebuje "z něčeho" žít. Jeho odměna je zpravidla zahrnuta do vstupního poplatku, který vy jako investoři stejně zaplatíte. Nevíte, kam tímto posledním doporučením míříme? Především banky nabízejí a vychvalují pouze fondy vlastních dceřinných společností.

 
 
 
reklama