Poplatky fondů

Při investování do fondů počítejte s poplatky, které si investiční fondy účtují. Jaké to jsou?

  • Vstupní poplatek
  • Poplatek za správu
  • Výstupní poplatek

Asi se k vám již doneslo, že investiční fondy nabízejí investorům zajímavé výnosy. Hodnota vašeho výnosu bude vždy dána rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou a poplatky investičního fondu. Nejvíce peněz zaplatíte za vstupní poplatek, který inkasuje správce fondu (investiční společnost) při nákupu podílových listů. Jeho výše činí u většiny akciových a derivátových fondů až 6 %. Většina dluhopisových fondů zakotvuje poplatek od 3 do 4 %. Při investici do fondů peněžního trhu počítejte s poplatkem do 1 %. 

Jsou ovšem i takové fondy, které nevybírají žádné poplatky. Většinou ani v těchto případech investor neušetří. Investiční společnost totiž po něm požaduje úhradu jiných typů poplatků. Poplatek se vypočítává z investované částky. To znamená, pokud investujete 100 Kč, pak činí vstupní poplatek ve výši 4 % čtyři koruny.

Za správu fondu si účtují investiční fondy další částku (zpravidla od 0,5 do 2 %). Poplatek je většinou strháván při každém ohodnocení čistého obchodního jmění fondu. Tím se denně, případně jedenkrát týdně snižuje výnos podílníka. Investor tento odpočet nevidí, protože platba správního poplatku se sráží přímo z vypočítaného čistého obchodního jmění na podílový list.  Nákladovou položku pro investora tvoří poplatky společnosti, která vede investiční účet. Tento účet může být veden přímo u společnosti, která obhospodařuje podílové fondy. To je výhodné, protože v mnoha případech jsou tyto účty zdarma. Část investičních účtů je ale vedena u bankovních domů, které si za své služby účtují různé sazby. Poplatek může dosáhnout až 1 %.

Konečně v úvahu přichází i výstupní poplatek. Ten na vás může čekat, pokud se rozhodnete z investičního fondu vystoupit. Přestože si drtivá většina fondů tento poplatek již neúčtuje, můžete se s ním setkat.

 
 
 
reklama