Nevýhody fondů

Fondy však skrývají i určité nevýhody

  • Vklady nejsou pojištěny
  • Investice je podstatně ovlivněna dobou, kdy je realizována
  • Investice je dlouhodobou záležitostí
  • Najít správný fond je velmi složité
  • Ztráta investiční volnosti
  • Poplatky mohou způsobit ztráty ...
  • ... stejně jako pohyb devizových kurzů u zahraničních fondů  

Pojištění vkladů je poslední dobou dosti omílaným tématem. Do určité hranice jsou pojištěny bankovní vklady či peněžní prostředky umístěné v družstevních záložnách.  S náhradou ztrát můžete počítat i v případě krachu obchodníků s cennými papíry. Bohužel, investiční fondy nepatří (stejně jako penzijní fondy) do skupiny pojištěných finačních produktů. Pokud investiční společnost spravující Váš investiční fond zkrachuje, není k dispozici žádný garanční fond, ze kterého byste mohli náhradu investovaných prostředků obdržet.

Když neinvestujete své prostředky do investičních fondů pravidelně, může se vám lehce stát, že nakoupíte podíly v investičním fondu ve velmi nevhodnou dobu. To může být například v situaci, kdy kapitálový trh (burza) dosáhne svého maxima a začíná korigovat směrem dolů.

Minimální doba spoření v investičních fondech není nikde stanovena. Vzhledem k častým výchylkám kurzů na kapitálových trzích není investice do fondů vhodná pro krátkodobé spoření. Jen pokud budete trpěliví a přečkáte případné krátkodobé poklesy kurzů, dočkáte se svých výnosů. Jestliže budete spořit méně než 6 měsíců, musíte své výnosy nechat zdanit.

Pozor! Docílit výnosu není s investičním fondem jen tak jednoduché. Především vstupní poplatky a platby za správu spoření ve fondech podstatně zdražují. Investoři do zahraničních fondů, které nejsou vedeny v českých korunách, ale třeba v euro nebo dolarech, by si měli sledovat bedlivě vývoj devizových kurzů. Znehodnocení zahraniční měny vzhledem k české koruně může způsobit v konečném účtování další ztráty. Je rozdíl, když dostanete za získaných 10.000 dolarů 230.000 korun (při kurzu 1 USD = 23 CZK) nebo "jen" 220.000 Kč (při kurzu 1 USD = 22 CZK). 

 
 
 
reklama