Výhody fondů

Jaké jsou výhody investic do fondů

  • Dostupnost a jednoduchost 
  • Investice na míru 
  • Dostatek informací
  • Přístup na domácí i zahraniční finanční trhy
  • Diverzifikace rizika
  • Vysoká likvidita - vždy nakoupíte i prodáte
  • Profesionalita
  • Daňové zvýhodnění

Na českém trhu působí stovky investičních fondů, které se od sebe navzájem odlišují investičním zaměřením, rizikem a investičním horizontem. Každý z vás si může vybrat takový fond, který nejlépe odpovídá vašim cílům. S různými fondy můžete na po každé jinou dobu investovat různě vysokou částku, ať už pravidelně či jednorázově. Většina investičních fondů umožňuje spoření i drobným investorům. Minimální vklady činí někdy jen 500 až 5000 Kč. I velmi malý investor se může podílet na růstu velkých světových firem a získat podíl na investicích, které by si jinak nemohl dovolit.

Tím, že do investičního fondu vloží své prostředky velké množství podílníků, vznikne dostatečný majetek. Peníze investorů jsou umístěny do velkého počtu různých cenných papírů. Za situace, že jeden cenný papír (akcie, dluhopis) ztrácí výrazně na své hodnotě, projeví se to na kurzu podílového fondu jen nepatrně. Dobrý výnos ostatních cenných papírů ztráty vyrovná. Pokud přesáhne doba vaší investice 6 měsíců a vy dosáhnete jakéhokoli výnosu, pak vězte, že tento výnos nepodléhá zdanění. Přitom například úrok z termínovaného vkladu se daní 15 %.

Prostředky vložené do investičních fondů spravují specialisté, kteří mají k dispozici profesionální zázemí, dostatek informací a nástrojů, umožňujících okamžitě reagovat na jakékoliv situace na kapitálových trzích. Informace se prostřednictvím tisku, teletextu, internetu či pravidelných fondreportů v čtivější a srozumitelnější podobě dostanou i k vám.

Velmi dobře budete vědět o aktuálním kurzu investičního fondu i o jeho krátko- či dlouhodobé výnosnosti. Právě za aktuální kurs je investiční fond kdykoliv  povinen váš podíl ve fondu odkoupit. Nemusíte se v žádném případě obávat, že pro svůj cenný papír nenajdete kupce. Zpět k hotovým prostředkům se dostanete velmi rychle. Problém nebudete mít problém ani s nákupem libovolného množství podílových listů. Jejich emise je neomezená.

 
 
 
reklama