Průvodce světem derivátů

Co jsou to deriváty?

Za deriváty se označují obchody, jejichž hodnota se odvozuje (derivuje) od kurzu určitého aktiva, např. akcie, akciového indexu, měny, komodity apod. Derivátů je velké množství, ale při obchodování s námi se setkáte nejčastěji s futures kontrakty, opcemi a forwardy. Obchody s deriváty se často označují jako termínové obchody, v USA se pro burzovní deriváty (futures a opce) používá pojem komodity.


  • Futures

    Futures kontrakt lze jednoduše charakterizovat jako dohodu dvou stran o nákupu/prodeji standardizovaného množství komodity v předem specifikované kvalitě za danou cenu k danému budoucímu datu. Futures kontrakty je možné obchodovat výhradně na organizovaných trzích, burzách. Jde o tzv. pevný obchod, kdy k danému termínu má jedna strana povinnost koupit a druhá strana má povinnost prodat.

  • Opce

    Kontrakt, který dává kupujícímu opce právo, nikoli však povinnost, koupit či prodat komoditu, aktivum nebo futures kontrakt za předem stanovenou cenu během sjednané doby. Opce se označuje za tzv. podmíněný obchod, protože kupující opce může, ale nemusí v budoucnu koupit nebo prodat. Pokud kupující využije své právo, prodávající (vypisovatel) opce musí vždy dostát svým závazkům.

  • Forward

    Princip forwardu je shodný s futures kontraktem. Rozdíl spočívá v tom, že futures kontrakty jsou obchodované vždy na burze, zatímco forward až na výjimky mimo burzu. Z toho vyplývají další rozdíly: futures kontrakt je standardizovaný co se týče objemu kontraktu, druhu komodity, splatnosti a na trhu se určuje pouze cena, zatímco forward je individuální a podmínky závisejí na dohodě dvou stran. Při vypořádání futures kontraktu vstupuje mezi obě strany kontraktu clearingové centrum, které garantuje vypořádání. To je hlavní výhoda futures kontraktů.
 
 
 
reklama
 
 
Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy