Použití a rizika CFDs

CFDs jsou nejčastěji používané jako alternativa k přímé investici. Díky využití finanční páky může investor:

  • Použít stejné množství prostředků jako by použil při přímé investici. Využitím finanční páky se objem kontrolovaných aktiv násobí a investor bude dosahovat několikanásobně větších zisků (nebo ztrát) ve srovnání s přímou investicí.
  • Použije na investici do CFDs jen část prostředků, které by jinak využil pro přímou investici. Při páce 10:1 (margin 10%) mu bude stačit jen 10% kapitálu a zbylých 90% prostředků může investovat jinde.


Role brokera


Role obchodníka s cennými papíry je u CFDs mimořádně důležitá. Broker totiž u CFDs vystupuje jako protistrana každého obchodu. Když klient nakupuje, broker mu CFDs prodává a naopak. Se CFDs se totiž neobchoduje na burze, ale tzv. přes přepážku (OTC) – vše je pouze mezi brokerem a klientem. Broker u CFDs určuje vše – co lze obchodovat, velikost instrumentu, minimální pohyb kurzu, výši marginu, obchodní hodiny a často dokonce i kurz, za který obchod probíhá.

Pokud funguje broker jako tzv. market maker, sám určuje kurz, který se může od ceny podkladového aktiva (např. kurzu akcie na burze) lišit. Takovýto market maker může mít různé metody, jak se tzv. zajišťovat, což může vést k situacím, že ztráta klienta znamená pro brokera zisk se všemi souvisejícími riziky.

Mnohem transparentnějším modelem je tzv. DMA (Direct Market Access), kdy broker garantuje, že každý obchod se CFDs bude mít odpovídající ekvivalent v obchodu s podkladovým aktivem. Pokud klient nakoupí CFDs na akcie, broker provede identický obchod přímo s akcií. Kurz obchodu se CFDs a s akcií přitom bude absolutně stejný. Tento model eliminuje obavy z manipulace s kurzem nebo snahou brokera mít ztrátové klienty. Současně je ale dražší (každý obchod musí skutečně proběhnout) a je možný pouze na vybraných trzích – akcie, příp. měny. Je ale nerealizovatelný např. u dluhopisů nebo komodit.


Shrnutí - výhody a rizika CFDs


Contract for Difference jsou atraktivní pro drobnější investory. Umožňují jim investovat do instrumentů, které by jim nebyly za normálních okolností dostupné a to s relativně malým kapitálem. Na druhou stranu, podstupuje investor díky finanční páce výrazně vyšší riziko.

Kromě tohoto tržního rizika je zde i nezanedbatelné riziko protistrany. Vzhledem k tomu, že jako protistrana figuruje broker, je nutné si uvědomit, že veškeré obchody „stojí a padají“ s brokerem. V případě jeho krachu jsou pozice v CFDs bezcenné. Pokud drží investor pozice přímo v akciích, je šance, že mu obchody zůstanou. To se u CFDs nestane. Je tedy mimořádně důležité vybrat si pro obchodování se CFDs důvěryhodného partnera.


Tento průvodce devizovým trhem byl vytvořen ve spolupráci se společností Colosseum. Colosseum

 
 
 
reklama