Ukázka obchodu se CFDs

Investor se rozhodne spekulovat na vzestup ceny akcie a využít proto CFDs kontraktů. Jeho broker přitom CFDs na příslušnou akcii kotuje za kurz 21,15 – 21,18 (bid-ask).

Investor tedy nakoupí 1000 CFDs za kurz 21,18 USD. Jestliže by investici provedl přímým nákupem akcií potřeboval by kapitál přes 20tisíc USD.

Velikost obchodu = 21,18 USD/ks * 1000 ks = 21180 USD


Při požadavku na margin ve výši 10% (páka 10:1) bude na investici do CDFs potřebovat zhruba 2tisíceUSD.

Margin = 21180 USD * 10% = 2118 USD


Investor zaplatí brokerovi komisi ve výši 0,2% (modelově; liší se podle brokera, trhu atd.) z velikosti obchodu.

Poplatek = 0,2% * 21180 USD = 42,36 USD


Každý den, kdy bude investor držet pozici otevřenou, mu budou účtovány úroky (např. LIBOR 2,5% + přirážka brokera 3%) za financování pozice. Kdyby měl CFDs prodány, úroky obdrží.

Denní úrok = 21180 USD * (2,5% + 3%) / 365 = 3,19 USD

Tento úrok je vypočítáván a účtován každý den, dokud investor pozici neuzavře. Pokud by držel pozici např. 10 dnů, bude úrok činit zhruba 31,90 USD.


Po 10 dnech kurz vzrostl na 22,34 USD a investor pozici uzavírá. Broker kotuje kurz na 22,34 – 22,37. Klient prodává 1000 držených CFDs za kurz 22,34 USD a realizuje zisk.

Hrubý zisk = (22,34 USD – 21,18 USD) * 1000 = 1160 USD

Pozice je uzavřena a požadavky na margin jsou nulové. Zablokovaný margin je na účtu uvolněn.


Klient zaplatí brokerovi komisi za uzavření obchodu.

Poplatek = 0,2% * 22340 USD = 44,68 USD


Celkové náklady investora jsou poplatky za vstup a za výstup a náklady na financování pozice.

Náklady = 42,36 USD + 3,19 USD + 44,68 USD = 90,23 USD


Čistý zisk investora je hrubý zisk snížený o náklady:

Čistý zisk = 1160 USD - 90,23 USD = 1069,77 USD


V tomto případě využil investor kapitálu (zálohy) ve výši 2118 USD a dosáhl čistého zisku 1069,77 USD. Pokud by ale akcie o 1,16 USD nevzrostla (na 22,34 USD), ale o stejnou částku klesla (na 20,02) realizoval by investor se stejným kapitálem ztrátu 1245,59 USD (hrubá ztráta + komise).

Opět je vidět, že použitím páky je možné dosahovat se stejným kapitálem větších zisků. Ale stejně jako zisky, se násobí i ztráty. Za cenu vyššího potenciálu tak investor „platí“ vyšším podstupovaným rizikem.

 
 
 
reklama