Co jsou ETF fondy

ETF je anglickou zkratkou názvu Exchange Traded Fund, což přeloženo do češtiny znamená burzovně obchodovaný fond. Obchodník se však může setkat také s pojmy jako iShare, SPDR nebo indexová akcie. Tento typ fondů patří do skupiny investičních nástrojů, které umožňují snadnou diverzifikaci investováním do indexu podkladových aktiv v rámci jednoho fondu. Obchodník tak nekupuje pouze jeden typ instrumentu, ale koš finančních aktiv podle vlastního výběru, kterým jednoduše vyvažuje požadovaný výnos a riziko. Možnost přesně stanoveného výběru instrumentů a jejich vah ETF fondy postrádají, nicméně široká nabídka necelých tří tisíc existujících ETF fondů po celém světě poskytuje obchodníkovi dostatečně široký výběr k realizaci investice.

Mezi nejčastější podkladová aktiva ETF fondů se řadí akcie, dluhopisy a zvláště v posledních letech přibývají také komodity. Až čtyři pětiny ETF fondů jsou však zaměřeny na akcie a akciové indexy. ETF fondy se mohou také specializovat pouze na určité světové oblasti či země. Emitenty ETF jsou renomované banky a významné investiční společnosti. Každý fond má svou investiční strategii, která je vždy detailně popsána v základní dokumentaci a případně také marketingových materiálech fondu. ETF úzce kopíruje vývoj vybraného indexu, který je také jasně stanoven a investorům poskytuje kontrolní funkci. Základní dokumentace obsahuje produktový list, kde jsou uvedeny tyto specifikace fondu:

 

  • informace o emitentovi
  • objem majetku fondu
  • popis sledovaného indexu
  • výčet nejvýznamnějších titulů v portfoliu
  • měna fondu
  • výše poplatku za správu
  • výkonnost v různých časových periodách.
Naprostá většina ETF fondů je řízena pouze pasivně, což znamená dodržování neměnné investiční strategie. Ze správy je tak vyloučen lidský faktor a nehrozí selhání a hrozba z aktivního řízení fondu jeho manažery, jako tomu může být v případě otevřených podílových fondů.

Kde a jak se ETF fondy obchodují


ETF fondy se obchodují stejným způsobem jako akcie na akciových burzách, což přináší mnohé výhody. Investoři mohou nakupovat a prodávat ETF fondy jednoduše přes svého brokera. Cena ETF se stanovuje stejně jako v případě akcií online na základě nabídky a poptávky. ETF lze nakupovat na margin, lze realizovat spekulace na růst i pokles fondu (long i short obchody) k zajištění portfolia nebo stanovit limitů pro cenu, za kterou chce investor nakupovat nebo prodávat. Na rozdíl od obchodování akcií však držitelé akciových ETF nemají práva akcionáře na rozhodování ve společnosti.

Krátce z historie


První ETF fondy se objevily v roce 1989 v Kanadě a od roku 1993 se obchodují také na amerických burzách. Do Evropy však tyto fondy dorazily až v roce 2000, kdy vznikl fond s podkladovým aktivem na akciový index EuroStoxx 50. Jejich oblíbenost pak v novém tisíciletí dále rostla a v květnu 2011 už ETF fondy spravovaly aktiva v celkové výši 1,5 bilionu dolarů. Odvětví v posledních deseti letech rostlo o 34 % a ETF fondy tak pevně zakotvily v portfoliích investorů po celém světě.

Strategie ETF fondů


Nejoblíbenější u široké investiční veřejnosti jsou ETF fondy akciových indexů jako například S&P500 nebo Dow Jones a jejich subindexů, které se zaměřují na jednotlivé sektory. Investor si tak jednoduše může zvolit expozici v telekomunikacích, finančnictví, nebo třeba také v sektoru základních materiálů. V posledních letech se do popředí dostávají také takzvané ETC (Exchange Traded Commodities) fondy, které se vyznačují komoditními podkladovými aktivy.

 
 
 
reklama