Použití a rizika ETF

Přestože investor neinvestuje přímo do jednotlivých finančních aktiv, neznamená to, že svoji investici zbavuje rizika ztráty. Stejně jako u ostatních produktů finančního trhu existuje set rizik, která se neoplácí podceňovat:

Tržní riziko


Bezpečnost ETF fondů odpovídá standardům finančního trhu a řídí se především typem pokladových aktiv. Například ETF fond zaměřený na defenzivní akcie bude s velkou pravděpodobností vykazovat nižší pohyby (nižší riziko) než fond zaměřený na cyklické akciové tituly – těžební společnosti či finanční sektor. ETF fondy nezaručují návrat původní investice! Na druhou stranu ziskový potenciál se v případě méně rizikových instrumentů úměrně snižuje a volbě mezi výnosem a rizikem tak není ušetřen ani investor do ETF fondů.

Měnové riziko


Pohyby na měnových trzích mohou výrazně ovlivnit ziskovost jakéhokoliv finančního aktiva (tedy i ETF fondu) obchodovaného v cizí měně. Investor v českých korunách podstupuje riziko nepříznivého vývoje české měny vůči měně investice ve fondu. Pokud koruna v průběhu trvání investice poroste k měně investice, znamená to pro investora snižování reálného výnosu v českých korunách. To samé však platí také obráceně. V případě poklesu české koruny se celková ziskovost investice zvyšuje.

Tracking Error


Tento typ rizika vyplývá z rozdílu mezi výkonností ETF a sledovaným indexem. Míra rizika je však velmi nízká, protože odchylky mezi ETF a sledovaným indexem bývají zanedbatelné. Rozdíl může navíc znamenat pro investora také určitý zisk.

Shrnutí


ETF fondy jsou zvláště vhodné pro malé individuální investory, kteří mohou naplno využít snadné možnosti diverzifikace. To samé platí o podílových fondech, nicméně pro ETF hovoří také nízké náklady na obchod, které se pohybují pouze v řádech desetin procenta z celkové výše investice. Variability ETF fondů tak může využít každý, kdo chce levně a s nízkým kapitálem budovat své portfolio. Tato výhoda je zvláště patrná při obchodování ETF fondů na páku, kdy je nutné složit většinou pouze 10 % investice. Investor však musí počítat s vyšší rizikovostí obchodování na páku a žádat detailní informace od svého brokera. Při správném řízení rizika však ETF fondy patří do malé skupiny produktů, u kterých může individuální investor naplno využít jejich potenciál. Překotný růst v této oblasti finančních trhů v posledních letech dokazuje, že ETF fondy se staly pevnou součástí portfolií investorů a svoji pozici stále vylepšují.

 
 
 
reklama