Ukázka obchodu s ETF fondem

Investor spekuluje na vzestup ceny akciového ETF fondu, který se zaměřuje na finanční sektor. Obchodník s cennými papíry nabízí konkrétní fond s následující nabídkovou (bid) poptávkovou (ask) cenou: 18,14 – 18,18. Investor neplatí brokerovi ani emitentovi fondu žádné poplatky. Nákladem obchodu je však spread (rozdíl) mezi nákupní a prodejní cenou ( bid – ask spread) a úrokový swap v případě, že investor bude pozici držet více než jeden den.

Investor se rozhodne nakoupit 100 kusů akciového ETF za 18,18 USD. Pokud by investor nakoupil akcie přímo na burze a nevyužil pákového obchodování, pak by zaplatil 100 x 18,18 = 1818 USD.

Margin (záloha) ETF fondu je stanovena ve výši 10% (páka 10:1). Na realizaci investice tak investor potřebuje pouze: 10 % x 1818 USD = 181,8 USD

Za každý den, kdy nechá investor otevřenou pozici, mu bude dále účtován swap (úroky za otevřenou pozici), který se pohybuje ve výši několika málo procent. Pro účely příkladu použijeme 3 %. (přesnou částku lze zjistit v investiční kalkulačce)

Úrok za den = 1818 USD x (3 %/365) = 0,15 USD

Pokud se investor rozhodne držet obchod 5 dní, tak zaplatí za úrokový swap celkem 5 x 0,15 USD % 0,75 USD.

Po pěti dnech vzroste bid – ask spread na 19,12 – 19,16 USD a investor se rozhodne uzavřít celou pozici 100 ETF za kurz 19,12.

zisk investora = [(19,12 – 18,18) x 100] – 0,75 = 93,25 USD

Pozice je uzavřena a požadavky na margin jsou nulové. Zablokovaný margin na účtu ve výši 10 % z ceny investice je uvolněn a zisk z investice se připíše na účet investora.

 
 
 
reklama