Výhody investování do ETF fondů

Investování do ETF fondů přináší následující výhody:

Diverzifikace


Rozložení rizika umožňuje obvykle velké množství podkladových aktiv v portfoliu klasického ETF fondu. Fondy mohou kopírovat vývoj všech akcií určitého akciového indexu, či dokonce skupin indexů. Možnosti velkých výkyvů jsou tak neporovnatelně menší ve srovnání s například akcií pouze jedné společnosti. Vzhledem k velkému výběru fondů lze jednoduše najít takový, který plně splňuje potřeby investora z hlediska výnosu a rizika. Velkou výhodou je jednoduchost diverzifikace oproti individuálnímu nákupu či prodeji požadovaných aktiv.

Vysoká likvidita


ETF fond je možné nakoupit nebo prodat kdykoliv během obchodní seance. Ceny jsou známé v každém okamžiku obchodní seance. Naproti tomu ceny klasických podílových fondů jsou známé jen na konci každého obchodního dne, a proto investoři do ETF mají neustálý přehled o stavech svých investic. Výstup z fondu či vstup do fondu probíhá zadáním pokynu k prodeji obchodníkovi s cennými papíry. Poté, co obchodník s cennými papíry přijme od investora pokyn, obchod na burze proběhne během několika vteřin.

Nízké poplatky


Velmi nízké poplatky jsou pro ETF fondy příznačné. Nízké náklady umožňuje pasivně řízené portfolio. Ve srovnání s otevřenými podílovými fondy jsou náklady až desetinové a ETF fondy tak patří mezi nejlevnější produkty na trhu. Při vstupu a výstupu z fondu se platí tzv. brokerský poplatek a automatický poplatek ve výši bid-ask spreadu. Poplatkem na úrovni fondu je roční manažerský poplatek. V případě akciových ETF se manažerský poplatek obvykle pohybuje mezi 0,05 % až 0,5 %. V některých případech nabízejí brokeři pouze jediný poplatek ve výši bid-ask spreadu, ve kterém jsou zahrnuty veškeré poplatky a takto požadované poplatky jsou také nejtransparentnější.

Bezpečnost


Bezpečnost ETF fondů je plně srovnatelná s ostatními běžnými finančními produkty (podílové fondy, akcie, komodity). Jedná se o důvěryhodný nástroj, který nakupuje nebo prodává požadované podkladové aktivum. Cena fondu kopíruje cenu aktiva a koreluje tak s vývojem trhu. Bezpečnost a výnosnost fondu lze jednoduše ovlivnit výběrem konkrétního ETF fondu. Obchodování s ETF fondy navíc podléhá finančním regulacím jednotlivých burzovních trhů podobně jako ostatní finanční produkty.

Daňová výjimka v ČR


Ze zákona platí pro ETF šestiměsíční daňový test stejně jako pro obchodování s akciemi. Pokud obchodník vlastní ETF dobu delší než 6 měsíců, tak výnos nedaní. Pokud však ETF prodá se ziskem v kratší době než 6 měsíců po jejich nákupu, musí výnos z transakce zahrnout do svého daňového přiznání. Pro dlouhodobé investory však investice do ETF fondů mohou znamenat jednu z mála výdělečných činností, ze které nevyplývá daňová povinnost.

Dostupnost a široká nabídka


ETF fondy jsou k dispozici na amerických a evropských burzách v nepřeberné nabídce různých strategií, které uspokojí jak agresivního investora preferujícího riziko, tak také investora s vysokou rizikovou averzí. Zprostředkování investice na těchto burzách nabízí řada obchodníků s cennými papíry. Investoři mohou své nákupní a prodejní pokyny zadávat buď osobně na pobočkách, telefonicky, nebo prostřednictvím investičních platforem.

Možnost výplaty dividend


V případě akciových ETF se investor může rozhodnout pro fond, který reinvestuje dividendy, nebo dividendový výnos převádí na účty investorů. O způsobu nakládání s dividendami se investor dozví ze specifikace fondu. Vyplacené dividendy však vždy podléhají zdanění.

 
 
 
reklama