Jak se burzovní indexy počítají?

Akciové indexy jsou základním statistickým indikátorem měřícím vývoj celého trhu. Pro investory jsou základním ukazatelem, který jim naznačuje, jak se daný trh v čase vyvíjí, tj. zda má klesající či naopak růstovou tendenci. Namísto sledování jednotlivých akcií a jejich kurzů stačí kouknout na hodnotu indexu a hned investor ví, zda má jásat či naopak propadat skepsi.

Tato veličina může být nejen určitým měřítkem úspěšnosti, ale i schopností investora. Ten, který dokáže své investiční portfolio dlouhodobě zhodnocovat lépe než činí přírůstek či ztráta daného indexu, tj. výnosnost portfolia převyšuje výnos celého trhu (čímž se mimochodem vymyká základní investiční teorii), pak má výborný investiční instinkt.


Existují dva základní druhy indexů:

  • Výběrové indexy – obsahují vzorek významných akcií obchodovaných na daném trhu (Dow Jones Industrial Average)
  • Souhrnné indexy – obsahuje všechny akcie obchodované na daném trhu (NASGAQ Composite)

Jak se burzovní indexy počítají?

Existují dva základní způsoby, kterými mohou být burzovní indexy počítány – cenově vážené indexy a indexy vážené podle tržní kapitalizace. Oba způsoby jsou značně rozdílné a tudíž ke správné interpretaci je pro investora důležité, aby se v metodice výpočtu indexu orientoval.

Cenově vážené indexy – hodnotu indexu ovlivňuje jen cena v něm zahrnutých akcií. To znamená, že čím vyšší je cena akcií společnosti, tím více ovlivňují hodnotu celého indexu. Není zde vůbec zohledňován objem obchodovaných akcií. Mezi cenově vážení indexy patří Dow Jones Industrial Average či Nikkei 225.

Indexy vážené podle tržní kapitalizace – kromě ceny akcií ovlivňuje hodnotu indexu i počet daných akcií v oběhu. Díky tomu ovlivňují akcie velkých společnosti obchodované ve velkých objemech hodnotu indexu podstatně více než akcie menších společností, byť by tyto akcie měly podstatně vyšší cenu. Indexů počítaných tímto způsobem je podstatně více než je tomu u cenově vážených indexů. Patří sem Standart & Poor’s 500, NASDAQ Composite, FTSE, DAX či český PX.

 
 
 
reklama