Nejznámější světové indexy

Indexy jsou nejen základním statistickým indikátorem měřícím vývoj celého trhu ale také určitým měřítkem úspěšnosti a schopností investora. Ten, který dokáže své investiční portfolio dlouhodobě zhodnocovat lépe než činí přírůstek či ztráta daného indexu, tj. výnosnost portfolia převyšuje výnos celého trhu (čímž se mimochodem vymyká základní investiční teorii), pak má výborný investiční instinkt.

Pro investory představuje burzovní index základní ukazatel, který jim říká jak se daný trh v čase vyvíjí. Je základním statistickým indikátorem popisujícím vývoj celého burzovního trhu.


Evropa

 • Dow Jones EURO STOXX 50 Jedná se o hlavní evropský burzovní index, který se počítá teprve od roku 1991. Zahrnuje 50 společností s největší tržní kapitalizací, přičemž každé čtvrtletí se prověřuje jak složení, tak i váha jednotlivých titulů. Rozhodujícím výběrovým kritériem je „free float value“ (tržní hodnota volně obchodovaného počtu akcií).

  Zastoupení technologických a telekomunikačních společností je necelých 20 %, váha energetických výrobců a distributorů představuje čtvrtinu.Největší podíl má však sektor finanční, který tvoří téměř 30 %.

 • DAX Performance-Index Index DAX zahrnuje 30 hlavních emisí, které jsou obchodované na německé burze ve Frankfurtu. Složení indexu se opírá o kombinovaný ranking zaměřený na „free float value“ a objemy burzovních obchodů. Složení se prověřuje každé čtvrtletí.

  Váha technologických společností představuje téměř 30 %, naopak finanční sektor je zastoupen přibližně 20 %. Klasické energeticky orientované společnosti v indexu zcela chybí. Výsledná volatilita indexu DAX je ve srovnání s jinými poměrně vysoká.

 • ATX Austrian Traded Index
  Hlavní vídeňský index, do kterého se přijímá na základě kombinovaného rankingu z „free float value“ a objemu burzovnich obchodů. Od roku 2003 zdolává jedno maximum za druhým.

  Největší podíl má petrochemický koncern ÖMV (20 %), druhá největší společností je Erste Bank (16 %), třetí je Telekom Austria ( 13 %).

 • SMI Swiss Market Index Švýcarský index zohledňuje maximálně 30 nejlikvidnějších a nejvýznamnějších společností se sídlem ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku. Index se každoročně prověřuje a výběrová kritéria stanovují zastoupení jednotlivých titulů na základě tržní kapitalizace.Čtyři největší společnosti tvoří přes 60 % hodnoty indexu. V indexu SMI je velmi silně zastoupen sektor healthcare a financí.

 • FTSE 100 Index Hlavní index Spojeného království, který zohledňuje hodnotový vývoj 100 akcií s největší tržní kapitalizací. Váhové zastoupení jednotlivých společností je stanovováno podle „free float value" (tržní hodnoty volně obchodovaného počtu akcií).
  FTSE 100 na rozdíl od ATX nebo SMI dobře reprezentuje hospodářskou strukturu Velké Británie.

 • CAC 40 Index Francouzský akciový index, který zahrnuje 40 titulů. Kalkulace indexu začala 31. prosince 1987 a složení je čtvrtletně prověřováno na základě „free float value“.

 • AEX Amsterodam Exchange Index Nizozemský akciový index se svojí koncepcí výrazně odlišuje. Pro zohlednění společnosti v indexu je běžně hlavním kritériem tržní kapitalizace. Naopak u AEX rozhodují objemy burzovních obchodů. Složení indexu se prověřuje každoročně na bázi „free float value“.


Severní Amerika

 • Dow Jones Industrial Average Tento index se počítá již více než 100 let a považuje se za indikátor nálady na mezinárodních finančních trzích. Přitom jeho hodnota je dnes stále počítána podle mechanismu, který byl zaveden v roce 1896. Dow Jones je počítán jako cenově vyvážený index – všechny společnosti jsou v něm zastoupeny podle svých absolutních akciových kurzů. To způsobuje, že některé společnosti s vysokým akciovým kurzem mají v indexu významnou pozici, i když co se týče tržní kapitalizace, patří spíše k těm menším. Změny ve složení indexu jsou velice vzácné.

 • S&P 500 Index S&P 500 se počítá od roku 1943 a obsahuje 500 titulů. Jednotlivé akcie se vybírají podle tržní hodnoty a celkového objemu obchodů. Další kritérium je oborová reprezentativnost – váhové zastoupení by mělo zobrazovat aktuální oborovou strukturu amerického hospodářství.

 • NASDAQ 100 Index Váhové zastoupení se upravuje čtvrtletně na bázi tržní kapitalizace. Díky vysoké likviditě nemají kritéria jako např. obchodovaný počet akcií nebo objemy obchodů význam.

  Jsou zde zastoupeny společnosti především z oblastí software, hardware, telekomunikace, infrastruktury sítí, informačně-technologických služeb nebo biotechnologie (Microsoft, Intel atd.)

 • S&P TSX 60 Index Kanadský akciový index. Kritéria pro výběr akcií jednotlivých společností je sídlo společnosti v Kanadě, vysoký objem burzovních obchodů a odpovídající tržní hodnota volně obchodovaných akcií.


Jižní Amerika

 • BOVESPA Index Tento brazilský index zohledňuje celkem 53 společností. Čtyři z pěti nejvýznamnějších titulů pocházejí z komoditního sektoru.


Asie

 • Nikkei 225 Index Japonský Nikkei 225 patří k nejstarším globálním indexům. Podobně jako u amerického Dow Jones Industrial Average je metoda výpočtu tohoto indexu zcela zastaralá. Nikkei 225 zohledňuje při své kalkulaci pouze výši aktuálních kurzů.

 • TOPIX Jeho kalkulace započala v roce 1998 a v současnosti je v tomto indexu kotováno asi 1 600 titulů. Co se týče koncepce, je tento další japonský index ve srovnání s Nikkei 225 o hodně lepší. Váhové zastoupení společností se stanovuje na základě tržní kapitalizace. Navíc se uplatňuje mezinárodně uznávané kritérium „free float“. I přes jasné přednosti indexu TOPIX vůči Nikkei 225, se více progresivnější TOPIX zatím neprosadil a vůdčím indexem japonských ostrovů tak zůstává Nikkei 225.

 • HSI Hang Seng Index Zobrazuje hodnotový vývoj 33 společností sídlících v Hongkongu. Charakteristický je vícestupňový výběrový proces – společnost musí mít patřičnou tržní kapitalizaci, vysoké objemy burzovních obchodů a důležitou roli také hraje odvětvová reprezentativnost.

 • NIFTY 50 Index Nejdůležitější indický index, který zahrnuje 50 akciových titulů z 24 oborů. Hlavním váhovým kritériem je likvidita zohledněných akcií.


Afrika

 • FTSE/JSE Africa Top 40 Index Index reprezentuje Jihoafrickou republiku. Zohledňuje 40 titulů s největší tržní kapitalizací, které jsou kotovány na burze v Johannesburgu. Významné postavení mají v rámci indexu banky i pojišťovny, i když je JAR vnímána jako země s velkou zásobou nerostných surovin.


Austrálie

 • S&P/ASX 200 Index Australský akciový index, ve kterém je zohledněno 200 titulů. Index je každé čtvrtletí nově koncipován na bázi „free float value“. Váha finančního sektoru je více než 60 %, přičemž zastoupení jiných odvětví je výrazně podhodnoceno. Také diverzifikace s ohledem na na jednotlivé tituly není příliš optimální.


Globální indexy

 • MSCI World Index Globální index, který zahrnuje kolem 1 500 akcií z 23 zemí a právem platí za nejširší globální benchmark.

 • Dow Jones Global Titans 50 Indes Globální index zohledňující vývoj 50 největších multinacionálních koncernů světa. Ve výběru Titans 50 jsou velké globální koncerny s patřičnou burzovní hodnotou.

 
 
 
reklama