Strategie binárních opcí

Opce Above

Nakupující Above opce předpokládá růst trhu na/nad určitou jím zvolenou úroveň (strike) v okamžiku expirace opce, zatímco prodávající Above opce očekává pokles trhu právě pod tuto zvolenou úroveň při expiraci opce.

Opce Below

Nakupující Below opce předpokládá pokles trhu na/pod určitou jím zvolenou úroveň (strike) v okamžiku expirace opce, zatímco prodávající Below opce očekává růst trhu právě nad tuto zvolenou úroveň při expiraci opce.

Opce Inside

Nakupující Inside opce předpokládá setrvání trhu v určitém cenovém pásmu (i včetně zvolených hraničních bodů) v okamžiku expirace opce, zatímco prodávající Inside opce naopak očekává pohyb tržní ceny mimo stanovené pásmo při expiraci opce.

Opce Outside

Nakupující Outside opce předpokládá výrazný pohyb tržní ceny mimo stanovené cenové pásmo (i včetně zvolených hraničních bodů) v okamžiku expirace opce, zatímco prodávající Outside opce naopak očekává setrvání trhu uvnitř zvoleného cenového pásma při expiraci opce.

Tip: Vyzkoušejte si obchodování minutových opcí v platformě xOption zcela zdarma a bez rizika

Pro tyto strategie platí, že při stejně zadaných parametrech mají stejný profil rizika a zisku následující pozice:

Opční strategieStrategie:
Long Above a Short Below

Cíl:
Růst ceny nad zvolenou úroveň


Opční strategieStrategie:
Long Below a Short Above

Cíl:
Pokles ceny pod zvolenou úroveň


Opční strategieStrategie:
Long Inside a Short Outside

Cíl:
Stagnace ceny ve vymezeném pásmu


Opční strategieStrategie:
Long Outside a Short Inside

Cíl:
Výrazný pohyb mimo vymezené pásmo

Určitý rozdíl mezi nákupem a prodejem nalezneme pouze z pohledu toku peněz z dané transakce. Při nákupu binární opce (pozice long) je vynaložen z hodnoty Zůstatku náklad ve výši opční prémie, která zároveň představuje maximální ztrátu z dané transakce, marže je v tomto případě nulová. Při prodeji opce (short pozice) je na účtu blokovaná marže.

Tip: Více informací k přístupům a systémům k obchodování minutových opcí naleznete na vzdělávacích webinářích XTB

 
 
 
reklama