Vanilla opce

Vanilla opce jsou určeny spíše pro pokročilejší obchodníky. Umožňují vytvářet nesčetné množství základních či velmi komplexních obchodních strategií pro jakoukoliv situaci a dění na trhu. Své využití tak naleznou nejen při spekulaci na další růst či pokles na trhu, stagnaci tržní ceny či naopak vysokou tržní volatilitu, ale rovněž poslouží velmi dobře jakožto nástroj pro zajištění či diverzifikaci investičního portfolia. Vanilla opce lze velmi efektivně využít i jako nástroj k zajištění proti kurzovému riziku (měnovému, komoditnímu) – tzv. hedging.

Opční obchodování je světu známé již několik tisíc let a svůj původ má již ve starověku. První standardizované opční kontrakty nicméně vznikly až v roce 1973, kdy došlo ke vzniku Chicagské opční burzy (Chicago Board of Options Exchange – CBOE).

Existují 2 typy opcí – opce kupní (call) a opce prodejní (put). Oba typy opcí lze nakupovat (pozice long) i prodávat (pozice short), celkem tedy můžeme sestavit 4 základní opční pozice - long call, long put, short call a short put, které slouží jako stavební kamen pro další, již mnohem komplikovanější strategie.

Historie opcí

Je prokázáno, že již staří Babyloňané v období cca 1800 př.n.l. používali opce, o čemž svědčí i údaje nalezené v Chammurabiho Kodexu.

Chci vědět více

Strategie Long Call

Tato strategie vzniká nákupem kupní - call opce, přičemž subjekt, který tuto opci nakoupil, má právo koupit určité množství podkladového aktiva za předem danou cenu.

Chci vědět více

Strategie Short Call

Je opakem long call a spočívá v prodeji kupní opce. Prodejce získává od kupujícího opční prémii, čímž se však zavazuje k tomu, že je povinen prodat kupujícímu určité množství podkladového aktiva, pokud o to požádá.

Chci vědět více

Strategie Long Put

Tato strategie se skládá z nákupu prodejní opce, čímž kupující získává právo prodat určité množství podkladového aktiva v budoucnu za předem danou cenu.

Chci vědět více

Strategie Short Put

Vypisovatel za prodej put opce obdrží od kupujícího opční prémii. Za to je však povinen (pokud ho o to kupující požádá) nakoupit určité množství podkladového aktiva za sjednanou realizační cenu opce.

Chci vědět více
 
 
 
reklama