Jak poznat bezpečné dluhopisy a k čemu je agent pro zajištění?

08.06.2022 | , Finance.cz
INVESTICE


Jak mezi korporátními dluhopisy najít bezpečnou investici? A jakým způsobem vám s tímto problémem pomůže agent pro zajištění?

Stále více firem se pouští do emisí korporátních dluhopisů a drobní investoři jsou ve strachu z neustále rostoucí inflace schopni schovat své peníze kamkoli. Jenže poznat na trhu korporátních dluhopisů bezpečnou investici je nesnadné.

Dozvíte se:

Jak rozeznat bezpečné dluhopisy?

Investice je vždy risk. Nicméně v rozeznání bezpečných dluhopisů nám téměř nově může pomoci „nástroj“ s názvem agent pro zajištění, který má jasně definovanou oporu v zákoně. Přesněji pak v § 20 zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb.

Čtěte také: Co jsou to dluhopisy?

Výběr korporátních dluhopisů a agent pro zajištění

Zdroj: Depositphotos

Co dělá agent pro zajištění?

Dalo by se říct, že se jedná o prostředníka mezi emitentem a vlastníkem dluhopisů. Za úkol má pak realizaci zajištění, která spočívá ve zpeněžení zástavy, pokud by emitent nebyl schopen dostát svým závazkům. Tento agent navíc musí být logicky nezávislý.

Pokud si tedy firma vydávající dluhopisy opatří takového agenta, kterému mohou investoři věřit, a dá mu do zástavy majetek odpovídající hodnotě emitovaných dluhopisů, nemohou investoři o nic přijít.

Jakmile by došlo k jakémukoli problému s nesplácením úroků nebo jistiny a investoři se domluvili, že chtějí své peníze zpět, agentovi nic nebrání v tom, aby emitentův majetek, který má v zástavě, prostě prodal a vklady investorům vrátil. To navíc dle zákona platí i pro situace, kdy se emitent ocitne v insolvenčním řízení, výkonu rozhodnutí nebo v exekuci týkající se zástavce nebo jiného poskytovatele zajištění, popř. jejich majetku.

Zájemce o investici do dluhopisů by si měl však ohlídat dvě věci. To, zda je agent skutečně nezávislý a nemá s emitentem žádný jiný – ať už formální, či neformální – vztah a zda hodnota zástavy skutečně odpovídá objemu emitovaných dluhopisů.

Pokud jsou obě podmínky splněny, stávají se korporátní dluhopisy bezpečnou investicí.

Čtěte také: Co je dobré vědět, když chcete investovat do dluhopisů?

Jak zjistit, kdo je agent pro zajištění?

V odstavci 3 zmiňovaného paragrafu je jasně uvedeno, že emisní podmínky dluhopisů musí jasně obsahovat údaje nutné k identifikaci agenta pro zajištění a jeho označení. Pokud by však emitent smlouvu mezi ním a agentem anebo její podstatnou část, stejně jako emisní podmínky, znepřístupnil, musí emisní podmínky obsahovat alespoň popis práv a povinností agenta.

Jaká práva má agent pro zajištění?

Ze zákona má agent pro zajištění právo:

  • uplatňovat všechna práva spojená se zástavním právem nebo jiným zajištěním, a to ve prospěch oprávněných osob,
  • kontrolovat souvislosti se zástavním nebo jiným právem, a to při plnění emisních podmínek ze strany emitenta,
  • chránit zájmy v rámci zástavního práva nebo jiného zajištění, a to vždy ve prospěch oprávněných osob.

Jaké dluhopisy bývají méně rizikové?

Každá investice je svým způsobem riziková. Na druhou stranu však ale může přinést daleko větší zisk než spoření v konzervativních produktech, jako jsou např. spořicí účet, termínovaný vklad anebo stavební spoření.

V oblasti dluhopisů se dá říct, že nejméně rizikové bývají ty státní, pokud tedy není rizikový stát. Dále dluhopisy vydávají další různé instituce a korporátní společnosti. Tam se již na míru rizikovosti nahlíží individuálně.

Čtěte také: Co jsou to zelené dluhopisy?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: INVESTICE