Kam investovat?

Finanční trh v současnosti nabízí širokou paletu investičních nástrojů, do kterých lze vložit volné finanční prostředky. Nelze jednoznačně říci, který z nich je pro investici nejideálnější. Vždy totiž záleží na mnoha faktorech. Mezi ty nejdůležitější patří investiční možnosti, časový horizont, po kterém by měly přinést výnos a také bezpečnost investice.


Právě povaha investora a jeho vztah k riziku může výrazně ovlivnit konečný výnos. Investor se musí rozhodnout, zda zvolit rizikovější investici na úkor bezpečnosti, či zvolit konzervativnější tj. méně výnosnou, ale bezpečnější strategii. Stejně důležitý je již zmíněný objem investovaných prostředků a časový horizont, po které necháme investici pracovat. Podívejme se blíže na to, jaké má investor možnosti ...


  • Akcie jsou třídou aktiv, které disponuje významným výnosovým potenciálem a přináší zajímavé zhodnocení. Při jejich správě je však třeba počítat s možností kolísání hodnoty investice v čase. Pro snížení rizika ztráty slouží různé akciové strategie.

  • Pokud se rozhodnete investovat a netroufnete si na vlastní pěst, můžete tak učinit kolektivně prostřednictvím otevřených podílových fondů. V současnosti existuje několik základních kategorií fondů, které se vzájemně liší investičními cíly, rozložením rizika a časovým horizontem, po kterém by měly přinést výnos. Bližší informace o fondech, jejich výhodách a nevýchodách naleznete v naší fondové abecedě.

  • Dluhopisy (obligace, bondy) jsou oblíbeným investičním nástrojem především pro své výnosy v podobě pravidelných úroků. Kolik stojí, kdo je vydává nebo kolik vynášejí, ale také jaké jsou strategie obchodování s dluhopisy nebo jaká pravidla a zásady je dobré dodržovat se dozvíte v naší abecedě dluhopisů.

  • Přestože investice na komoditních trzích je stále považována za ne příliš obvyklou, existuje řada komoditných a derivátových investičních nástrojů. Právě komoditám a derivátům je věnován náš komoditní průvodce, ve kterém se dozvíte, kde obchodovat, nebo jak spekulovat na vzestupu či poklesu.

  • Certifikáty patří mezi moderní investiční nástroje, které investorům nabízí široké spektrum možností. Více se o nich dozvíte v našem průvodci světem certifikátů.

  • Kromě výše uvedených klasických nástrojů může investor volit i z dalších možností jako jsou zahraniční měny nebo alternativní investice. Pro superkonzervativní investory jsou tu pak bankovní produkty, které nabízejí minimální zhodnocení, ovšem stále na nich leží největší část úspor českých domácností.


 
 
 
reklama