Základy investování

Investování v řeči ekonomické můžeme popsat jako proces, kdy dochází k omezení současné spotřeby na úkor budoucích výnosů.

Chci vědět více

Psychologie obchodování

Ať už se rozhodnete vložit své finanční prostředky do čehokoliv, vždy je dobré dodržovat základní investiční zásady a pravidla.

Chci vědět více

Očekávaná míra výnosu

Jedním z nejdůležitějších kritérií ovlivňující rozhodování investora, zda příslušné aktivum nakoupí či nikoliv, je budoucí výnos, resp. očekávaná výnosnost.

Chci vědět více

Likvidita investičních nástrojů

V naprosté většině případů je stupeň likvidity daného aktiva zpravidla determinován poptávkou a nabídkou po něm.

Chci vědět více

Subjetky kapitálového trhu

Na kapitálovém trhu v České republice se můžeme setkat s celou řadou finančních institucí. Orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České republice je ČNB.

Chci vědět více

 
 
 
reklama