Základní terminologie binárních opcí

Při opčním obchodování se neobejdeme bez základní terminologie, kterou je třeba znát. Některé pojmy si vymezíme zde:

 • Realizační cena (strike price, trigger): cena podkladového aktiva, od které se odvíjí, zda bude mít binární opce plnou hodnotu či naopak vyexpiruje jako bezcenná;
 • Expirace (expiration): datum, kdy vyprší životnost opce a dojde k automatickému vypořádání celé transakce (pokud již nebyla uzavřena obchodníkem předtím);
 • Opční prémie (premium): cena opce, tedy suma, kterou kupující opce zaplatí prodávajícímu za dané opční právo (viz dále);
 • Nominál (payout, „výplata“): suma zadávaná již při otevření celé transakce, kterou obdrží v plné výši při expiraci v době vypořádání nakupující opce od prodávajícího v případě jeho správného odhadu budoucího tržního vývoje;
 • Podkladové aktivum (underlying asset): trh, na který je opce navázána; např.:
  • Akciové indexy,
  • Měnové páry,
  • Komodity.
 
 
 
reklama