Mechanismus minutové opce

V momentu otevření minutové opce se automaticky stanoví tzv. strike (realizační cena) – tj. cena, vůči které musí být tržní cena při expiraci vyšší (pro opci Up) nebo nižší (pro opci Down), aby byla transakce považovaná za úspěšnou a obchodník dosáhl plného zhodnocení investované částky.

Strike (realizační cena) = (zaokrouhlená) středová cena vybraného instrumentu v okamžiku otevření obchodu – tj. (Ask+Bid)/2.

opce_xtb_2.jpg

Z obrázku je patrné, že v tomto případě byla tržní cena (označená červenou křivkou) v momentu expirace vyšší než cena v okamžiku otevření obchodu. V okamžiku expirace dojde k automatickému vypořádání obchodu a systém tedy vyhodnotí takovou transakci jako úspěšnou, přičemž zhodnocení investice činí 69,49%.

 
 
 
reklama