Strategie Short Call

Tato pozice je opakem strategie long call a spočívá v prodeji kupní opce. Prodejce (vypisovatel) získává od kupujícího opční prémii, čímž se však zavazuje k tomu, že je povinen prodat kupujícímu určité množství podkladového aktiva, pokud o to požádá. Pro prodávajícího tedy ideální situace nastává v případě, že podkladové aktivum skončí v době expirace pod sjednanou realizační cenou. V takovém případě opce vyprší jako bezcenná a prodávající si ponechá prémium v plné výši. Pokud je však cena podkladu v době expirace vyšší než činí realizační kurz prodané call opce, realizuje prodávající buď omezený zisk (v případě, že se cena bude nacházet mezi úrovní striku vypsané opce a bodem zvratu) nebo vykáže z této pozice ztrátu. Negativem této strategie je fakt, že v případě výrazného posílení ceny podkladového aktiva bude prodávající realizovat velmi vysokou ztrátu.

short_call.JPG 

Se strategií short call tedy spekulujeme na pokles (případně stagnaci) ceny podkladového aktiva. Pokud se například rozhodneme pro prodej call opce s realizační cenou 100, za kterou obdržíme prémium ve výši 2, budeme realizovat maximální zisk (právě ve výši prémia) v takovém případě, že se cena pokladu udrží při expiraci pod (případně na) úrovní 100. Pokud se tak nestane a cena podkladu vzroste např. na úroveň 110, realizujeme ztrátu ve výši 10 (100-110), kterou ale zmírní prémium z vypsané opce ve výši 2, výsledná čistá ztráta z pozice bude tedy rovna 8.

 
 
 
reklama