Investice s využitím pákového efektu

S pomocí nástrojů založených na pákovém efektu lze dosáhnout mnohonásobně většího zhodnocení vlastních prostředků, než standardním investováním. Je zde ovšem adekvátně vyšší riziko

Princip využití finanční páky

Při investici bez využití pákového efektu investor inkasuje konkrétní výnos portfolia. Pokud zainvestuje 100 000 Kč a jeho investice se zhodnotí 20 %, má na svém účtě 120 000 Kč. Pokud zainvestuje 400 000 Kč, při stejném výnosu je hodnota jeho účtu 480 000 Kč.

Uvažujme ale situaci kdy investor disponuje vlastním kapitálem ve výši 100 000 Kč, ale zainvestuje celkem 400 000 Kč. Chybějících 300 000 Kč je pokryto úvěrem. Při 20% výnosnosti jeho investice je na jeho účtu opět 480 000 Kč. Rozdíl ovšem spočívá v tom, že uvedený investor k tomu, aby získal 480 000 Kč potřeboval nikoliv 400 000 Kč svých vlastních prostředků, ale jen 100 000 Kč.

Finanční páka na finančním trhu

Uvedený příklad využití finanční páky se vztahuje na obchodování na úvěr - tzv. margin. Na stejném principu funguje pákový efekt např. u futures kontraktů, kde skládá investor zálohu na hodnotu kontraktu. Ta představuje vlastní kapitál. Výše zálohy se pohybuje mezi 5 - 30 % hodnoty kontraktu dle typu podkladového aktiva a jeho volatility.

Finanční páka se dá při obchodování využít u těchto nástrojů

  • Margins (peněžní úvěr na nákup)
  • Short sales (půjčka cenných papírů k prodeji)
  • Pákové a Short certifikáty
  • Pákové a Short ETF
  • Futures kontrakty
  • Opce a Warranty

Vysoký výnos je vyvážen vysokým rizikem!

Čím bude podíl vlastních investovaných prostředků na celkové investici nižší, tím bude vyšší rentabilita. Vysoký očekávaný výnos je ovšem vyvážen vysokým podstupovaným rizikem, kdy hrozí i ztráta všech investovaných prostředků. Rentabilita vlastních prostředků (rE - Return on Equity) je při dané výnosnosti portfolia (i - interest rate) přímo úměrná podílu celkové hodnoty aktiv (A - Assets) ku vlastním prostředkům (E - Equity). Tedy ve výše uvedeném případě činí 80 %, což lze vypočíst podle následujícího vzorce:

rE = i * A/E

V tabulce je uvedena rentabilita vlastních prostředků při jejich různém podílu na objemu investice a různé výnosnosti portfolia.Podíl vlastních prostředků na investici
Výnosnost portfolia 75 % 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
5 % 6,7 % 10,0 % 16,7 % 25,0 % 50,0 % 100,0 %
10 % 13,3 % 20,0 % 33,3 % 50,0 % 100,0 % 200,0 %
15 % 20,0 % 30,0 % 50,0 % 75,0 % 150,0 % 300,0 %
20 % 26,7 % 40,0 % 66,7 % 100,0 % 200,0 % 400,0 %


Upozornění: Obchodování s použitím finanční páky je rizikovou záležitostí, kdy ve velmi krátké době reálně hrozí ztráta většiny vlastního kapitálu. Riziko, které investor podstupuje, roste přímo úměrně se silou aplikované finanční páky.

 
 
 
reklama