Investiční riziko

Společně s výnosností a likviditou je rizikovost nejdůležitějším kritériem při rozhodování investora, kam vloží své dočasně volné finanční prostředky.

Riziko = stupeň nejistoty spojený s očekávaným (budoucím) výnosem.

Existence rizika tedy představuje pro investora určitou nejistotu, že skutečný výnos bude v budoucnu odlišný od očekávaného, tj. dojde k odchylce od očekávání. Takovou odchylkou může být pokles celkové hodnoty investice, respektive nižší než očekávaný výnos. Ovšem odchylka může působit i v opačném směru a realizovaný výnos může být lepší než původní očekávání.

Každý investor vnímá riziko jinak a zaujímá k němu jiný postoj.

  • averze k riziku
  • neutrální postoj
  • sklon k riziku

Každý by si měl stanovit maximální míru rizika, která je pro něj únosná a kterou je ochoten podstoupit.

Za nejméně rizikovou (bezrizikovou) investici jsou považovány státní dluhopisy (např. pokladniční poukázky vydávané centrální bankou). Zde si může být jisti, že o svou investici nepřijde, kromě hypotetické možnosti státního bankrotu.

Proč riskovat?

Při investicích do rizikovějších instrumentů (např. akcií) může v budoucnosti dojít nejen k poklesu hodnoty investice, ale aktivum navíc nemusí nést ani žádný výnos ve formě dividend. Ovšem investice do kvalitně sestaveného akciového portfolia a jeho dlouhodobé držení přináší v průměru více, než investice do bezpečnějších, méně rizikových instrumentů.

 
 
 
reklama