Likvidita investičních nástrojů

Třetím a neméně důležitým vrcholem magického trojúhelníku je likvidita.

Likvidita = schopnost, resp. rychlost s jakou lze příslušné aktivum
v případě potřeby proměnit bez velkých ztrát na hotové peníze.

Některá aktiva mají likviditu stanovenou smluvními podmínkami (dobou uložení u termínovaných vkladů, výpovědní lhůtou u vkladních knížek, atd.), ale ve většině případů je stupeň likvidity daného aktiva je zpravidla determinován poptávkou a nabídkou po něm. Mezi nejlikvidnější aktiva můžeme zařadit např. akcie, které není problém přeměnit bez větších ztrát na akciovém trhu na hotovost. Naopak na druhé straně žebříčku likvidnosti najdeme např. nemovitosti. V některých případech se mohou určité nemovitosti stát nezpeněžitelné, tj. mají minimální (téměř nulovou) likviditu. S rostoucí lukrativností objektu či atraktivitou lokality roste i poptávka po nich, a tím i jejich likvidita.

Každý investor by měl ve svém investičním portfoliu držet aktiva s rozdílnou likviditou. Určitou část prostředků by si měl  ponechat jako finanční rezervu, a to buď v podobě hotových peněz nebo vysoce likvidních aktiv.

 
 
 
reklama