Očekávaná míra výnosu

Jedním z nejdůležitějších kritérií ovlivňující rozhodování investora, zda příslušné aktivum nakoupí či nikoliv, je budoucí výnos, resp. očekávaná výnosnost.

Výnosem se rozumí souhrn veškerých budoucích příjmů a důchodů, které lze z dané investice získat. Můžeme do něj zahrnout jak rozdíl mezi kupní a prodejní cenou aktiva, tak i úroky, dividendy, nájemné, atd. Jeho výši ovlivňuje celá řada faktorů.

Investiční teorie

Pokud míra výnosu jednoho aktiva ve srovnání s aktivy alternativními vzroste (a ostatní činitelé se nezmění), stane se pro investory atraktivnějším, tzn. čím vyšší je výnosnost jednoho aktiva, tím vyšší je po něm poptávka.

Výnos vs. riziko a likvidita

Výnosnost také úzce souvisí s rizikovostí a likviditou daného aktiva a platí následující vazby:

  • s rostoucí výnosností aktiva roste i jeho rizikovost a klesá likvidita
  • čím je likvidita aktiva vyšší, tím je méně rizikové a tím klesá i jeho výnosnost

Před samotným nákupem aktiva by investor proto měl zvážit nejen jeho výnosnost, ale i jeho riziko a likviditu. Taková investice, která bude dosahovat maxima ve všech těchto ukazatelích, neexistuje. Každý investor má jinou strategii a měl by na základě vlastních očekávaní najít optimální poměr mezi výnosem, rizikem a likviditou.

 
 
 
reklama