Očekávaná míra výnosu

Jedním z nejdůležitějších kritérií ovlivňující rozhodování investora, zda příslušné aktivum nakoupí či nikoliv, je budoucí výnos, resp. očekávaná výnosnost.

Výnosem se rozumí souhrn veškerých budoucích příjmů a důchodů, které lze z dané investice získat. Můžeme do něj zahrnout jak rozdíl mezi kupní a prodejní cenou aktiva, tak i úroky, dividendy, nájemné, atd. Jeho výši ovlivňuje celá řada faktorů.

Investiční teorie

Pokud míra výnosu jednoho aktiva ve srovnání s aktivy alternativními vzroste (a ostatní činitelé se nezmění), stane se pro investory atraktivnějším, tzn. čím vyšší je výnosnost jednoho aktiva, tím vyšší je po něm poptávka.

Výnos vs. riziko a likvidita

Výnosnost také úzce souvisí s rizikovostí a likviditou daného aktiva a platí následující vazby:

  • s rostoucí výnosností aktiva roste i jeho rizikovost a klesá likvidita
  • čím je likvidita aktiva vyšší, tím je méně rizikové a tím klesá i jeho výnosnost

Před samotným nákupem aktiva by investor proto měl zvážit nejen jeho výnosnost, ale i jeho riziko a likviditu. Taková investice, která bude dosahovat maxima ve všech těchto ukazatelích, neexistuje. Každý investor má jinou strategii a měl by na základě vlastních očekávaní najít optimální poměr mezi výnosem, rizikem a likviditou.

 
 
 
reklama
 
 
Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy