Globální akcie a ziskový sentiment – japonská výjimečnost, proti ní rozvíjející se trhy

12.04.2024 | , Patria.cz
INVESTICE


Inflace posledních let se někdy projevila i tím, že cena balíčku něčeho zůstala beze změny, ale zmenšil se jeho obsah. Je to jeden z důvodů, proč má případné poměřování cen v čase a místě smysl pouze na relevantní jednotku, ne v absolutní částce. To samé platí u akcií – porovnávat jejich ceny má často smysl jen ve vztahu k tomu, kolik firmy vydělávají na ziscích (nebo ještě lépe toku hotovosti). Jinak řečeno, často je lepší se dívat ne na ceny, ale na valuace. I proto se jim tu často věnuji a dnes tak učiním ve vztahu k trhům celosvětovým. Spolu s tzv. ziskovým sentimentem. I v globálním měřítku má velkou váhu trh americký, který je svými valuacemi historicky hodně vysoko a to zejména (ale nejen) kvůli valuacím velkých technologických firem. Následující graf tedy nepřekvapí tím, že ani v něm nenacházíme na konci křivek nijak nízké hodnoty. Konkrétně jde o poměry cen k ziskům predikovaným pomyslným konsenzem pro následující rok.

Autor článku

 

Články ze sekce: INVESTICE